Tlačové správy

Ústavný súd SR k 6. februáru 2019 vybavil všetkých 92 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy

Podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo doručených celkovo  92 sťažností podľa čl. 129 ods. 2 ústavy pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra 2018.

87 sťažnostiach boli navrhovateľmi fyzické osoby a v 5 sťažnostiach boli navrhovateľmi politické strany.

Podľa § 63 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu  Slovenskej  republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od doručenia sťažnosti.

Ústavný súd vybavil k 6. februáru 2019 všetkých 92 sťažností v zákonnej 90-dňovej lehote.

Ústavný súd priebežne informoval verejnosť o svojich rozhodnutiach v daných veciach prostredníctvom tlačových správ a v súlade s doterajšou praxou prináša aj súhrnné štatistické spracovanie konaní vo volebných veciach týkajúcich sa volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra 2018.

Ústavný súd k 6. februáru 2019 vybavil všetkých 92 sťažností, z čoho:

 • 61 sťažnostiach rozhodol 59 rozhodnutiami[1] (nálezmi a uzneseniami) a
 • 31 sťažností vybavil odložením.

[1] V dvoch prípadoch rozhodnutiu vo veci samej predchádzalo spojenie dvoch vecí na spoločné konanie.

Z celkového počtu 59 rozhodnutí (nálezov a uznesení) bolo:

 • 14 nálezov,
 • 30 uznesení o odmietnutí sťažnosti,
 • 12 uznesení o zamietnutí sťažnosti a
 • 3 uznesenia o zastavení

Ústavný súd nálezom vyhlásil za neplatné voľby:

 • starostu obce Svinia,
 • starostu obce Jánovce,
 • starostu obce Tichý Potok,
 • starostu obce Žehňa,
 • primátora mesta Nemšová a
 • poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipovec.

Ústavný súd nálezom zrušil vcelku alebo zrušil v časti výsledok volieb:

 • starostu obce Nandraž,
 • starostu obce Lysica a
 • poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Bunkovce.

Ústavný súd nálezom zrušil vcelku alebo zrušil v časti rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásil za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, v prípadoch volieb:

 • starostu obce Dolný Harmanec,
 • starostu obce Čierny Brod,
 • poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Ondrejovce,
 • poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava a
 • poslancov do Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore