Tlačové správy

Najväčšie tajomstvo Tretej ríše – Prípad Zlatého vlaku

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila pre širokú verejnosť autorskú besedu s Milanom Zacha Kučerom, autorom knihy Najväčšie tajomstvo Tretej ríše – Prípad Zlatého vlaku. Do tajomstiev tejto knihy bude možné nahliadnuť v utorok 26. marca 2019 o 17:00 hod. v hlavnej budove na Lipovej ul. č. 3.

Milan Zacha Kučera, občianskym povolaním kreatívny a marketingový riaditeľ dokumentárnej televízie záhad a tajomstiev, je autorom knihy Najväčšie tajomstvo Tretej ríše, prípad Zlatého vlaku. Má vlastnú reláciu Tajomné horizonty na voľne šírené televíziu Kinosvět. Bádaním v oblasti záhad sa zaoberá a prednáša o nich už od roku 1992. Účastník a iniciátor mnohých záhadologických expedícií. Od roku 1999 je členom najstaršieho bádateľského spolku KPU Plzeň, v ktorého rade pôsobí ako špecialista na poklady a historické záhady.

V roku 2015 prišiel starostovi valbřišského okresu zvláštne list. Elitný právnik a bývalý senátor Poľskej republiky v ňom oznamuje, že jeho klienti objavili v katastri mesta zakopaný obrnený vlak z čias druhej svetovej vojny. Pretože legenda o tzv. Zlatom vlaku je medzi obyvateľmi okresu živá už mnoho desiatok rokov, nastalo doslova šialenstvo, ktorému postupne podľahla nielen poľská, ale aj svetové médiá.

Kniha Milana Zachu Kučeru formou denníkových záznamov deň po dni prevedie čitateľa týmto šialenstvom. Popisuje, čo sa stane, keď nadšenie dvoch hľadačov narazí na úradnícku a štátny stroj. Kniha sa dopodrobna zaoberá nacistickým podzemným komplexom Riese v Sovích horách. Obsahuje množstvo nových informácií, predovšetkým pre českého a slovenského čitateľa, pretože o Riese toho v týchto jazykoch vyšlo veľmi málo.

„Kniha pojednáva o osobitných podzemných stavbách, vzdialených len necelých šesť kilometrov od českých hraníc, neďaleko Broumova“, prezradil autor knihy. „Bol som priamym účastníkom expedícií, ktoré v oblasti kopali a vŕtali, v snahe poodkryť tajomstvo účelu a zmysle týchto stavieb. Počas týchto expedícií došlo hneď k dvom objavom a Soví hory nedávno vydali ďalšie. Tieto objavy boli dokumentované, ako v knihách, tak vo filmových dokumentoch.“

Pozývame Vás v utorok 26. marca 2019 o 17:00 hod. do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3 na autorskú besedu s Milanom Zachom Kučerom pod názvom Najväčšie tajomstvo Tretej ríše – Prípad Zlatého vlaku. Autor je priamy účastník expedícií o hľadanom tajomnom vlaku so zlatom. Najpozornejší účastník besedy, ktorý správne odpovie na otázku, dostane predplatné filmového archívu  filmpopular.sk a ďalší časopisy Záhady života. Tešíme sa na Vás. Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt:

www.kniznica-rv.sk      E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 17

Zdroj:

https://www.martinus.sk/?uItem=296967#description

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore