Tlačové správy

Do celosvetovej kampane Light It Up Blue sa zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V roku 2007 bol 2. apríl vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete viacero osvetových projektov. Tento rok sa do celosvetovej kampane opäť zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z iniciatívy Spolku medikov mesta Košice zorganizovala podujatie pod spoločným názvom Rozsvieť modrú pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Po minuloročnom úspechu rovnomenného podujatia pripravili študenti druhý ročník tejto akcie, ktorá sa uskutočnila 2. apríla 2019 v areáli UPJŠ v Košiciach.

 “Hlavným cieľom akcie Rozsvieť modrú bolo vyjadrenie podpory a spolupatričnosti autistom a ich rodinám. Zároveň sme chceli zvýšiť povedomie verejnosti o autizme ale aj iných mentálnych poruchách, ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti a prispieť tak k odstráneniu ich takzvanej stigmatizácie. My, študenti a reprezentanti našej alma mater, sme sa rozhodli bojovať so stigmatizáciou ľudí s diagnózou autizmus, pretože autisti rozhodne nepatria do “autu”,” uviedla organizátorka Eva Baranová zo Spolku medikov mesta Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vďaka podujatiu Rozsvieť modrú vyjadrili študenti a zamestnanci univerzity podporu autistom a ich rodinám prostredníctvom modrého oblečenia a modrej nálepky s heslom „Light It Up Blue“.

Univerzitné podujatie Rozsvieť modrú sa konalo aj v budove Minerva, kde sa od 13. do 20. hodiny uskutočnil popoludňajší program venovaný prezentáciám, videám a aktivitám súvisiacich s problematikou autizmu.

Vo večerných hodinách sa v rámci univerzitného podujatia rozsvietil namodro Dóm sv. Alžbety. Košická dominanta sa tak pripojila k ďalším budovám a pamiatkam, ktoré podporili kampaň Light It Up Blue! Týmto krokom vyjadrila univerzita spolu s mestom Košice spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi autizmom.

Zároveň majú záujemcovia možnosť zapojiť sa do Light It Up BLUE photography challenge 2019, ktorá prebieha vo facebookovej udalosti s rovnakým názvom do 9. apríla 2019. Študenti

a zamestnanci UPJŠ, ktorí zverejnia svoju fotografiu s hashtagmi #lightitupblue, #SMMK, #UPJS, môžu vyhrať zaujímavé ceny s logom univerzity.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore