Tlačové správy

Kresťanské spirituality v knižnici Jána Bocatia

VKJB pozýva na cyklus o svetových náboženstvách

 Na kresťanské spirituality je zameraná ďalšia prednáška cyklu o svetových náboženstvách, ktorý pripravuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Lektorom je docent Martin Dojčár, religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Prednáška bude v pondelok 15. apríla o 16:30 v hudobnom salóniku VKJB na Hlavnej 48. 

Docent Dojčár postupne prináša zaujímavé informácie o hinduistických, budhistických, kresťanských, islamských a židovských spiritualitách.  Počas jednotlivých stretnutí v rámci vzdelávacieho cyklu účastníci získajú prehľad o vybraných formách spirituality v piatich svetových náboženstvách.

Počas prednášky o kresťanských spiritualitách budú prezentované dve historicky najstaršie podoby kresťanstva – východné a západné. Tvoria inštitucionálny rámec dvoch veľkých spirituálnych prúdov, spiritualít kresťanského Východu a Západu. Autor poukáže na ich spoločné črty ako ich zrkadlia tradičné pojmy praxkontemplácia. Venovať sa bude aj fenoménu kresťanskej mystiky.

VKJB pozýva aj na nasledujúce prednášky tohto vzdelávacieho cyklu:

Islamské spirituality  (20. 5. 2019)

Islam vzniká ako náboženstvo viery a zákona – „oddaným“ (moslim) ukazuje „bezpečnú cestu“ (šarí’a) pozemským životom, predkladá im životný vzor v podobe života, skutkov a výrokov svojho zakladateľa, Muhammada, a upravuje ich spoločenský a náboženský život v teokratickom štáte. Bez svojej mystickej dimenzie, ktorý stelesňuje súfizmus, by však nebol úplný.

Židovské spirituality  (10. 6. 2019)

V záverečnej prednáške autor predstaví chasidizmus ako mystický smer judaizmu, ktorý napriek svojej originalite ostal súčasťou hlavného prúdu židovskej ortodoxie. Na pozadí novovekej diferenciácie judaizmu účastníkov oboznámi s dejinami chasidského hnutia, ako aj  s jeho špecifikami a ideálmi.

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD., je slovenský religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Na obe témy publikoval celý rad vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí, medzi iným monografie Self-Transcendence and Prosociality (Peter Lang, 2017), Sebatranscendencia: antropologický model (Dobrá kniha, 2017), Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko (Veda, 2012) a Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši (Iris, 2008). Pre Tv Lux pripravil niekoľko prednáškových cyklov z religionistiky. V rokoch 2012, 2014 a 2018 absolvoval zahraničné výskumné pobyty na Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research v USA.

Ing. Soňa Jakešová, riaditeľka
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48
040 00 Košice
e-mail: vkjb@vkjb.sk
tel.: 055/62 232 91

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore