Tlačové správy

V košickom U.S.Steel Košice vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Nespokojnosť s navyšovaním tarifnej zložky mzdy  a percentuálnym navyšovaním variabilnej zložky mzdy v najväčšej hutníckej fabrike na Slovensku – v U.S.Steel Košice (USSK) – dospela k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti! Svojim hlasovaním to potvrdili delegáti konferencie Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice, ktorá sa vo východoslovenskej metropole uskutočnila v pondelok, 8. apríla 2019.

Ani po deviatich kolách kolektívneho vyjednávania návrhu Dodatku č. 6 k platnej kolektívnej zmluve sa totiž nepodarilo zamestnávateľovi a zástupcom odborov dospieť k dohode. Diametrálne odlišný pohľad majú obe vyjednávacie strany vo viacerých bodoch, najmä však pri výške rastu tohtoročných tarifných miezd zamestnancov a percentuálneho navýšenia variabilnej mzdovej časti, ktoré odbory považujú za kľúčové.

Kým zástupcovia zamestnancov z Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice vstupovali 16. januára 2019 do kolektívneho vyjednávania  s požiadavkou navýšenia tarifných miezd zamestnancov o 120 eur pre každého – s čím zamestnávateľ zásadne nesúhlasil –  po troch mesiacoch vyjednávania sa ich požiadavka „znížila“ na rast tarifných miezd o 70 eur. Naopak, návrh zamestnávateľa aktuálne hovorí len o navýšení v priemere o 20 eur do taríf.

 Predseda Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice, Juraj VARGA, k danému skonštatoval: „My chceme mať spokojných zamestnancov. Patríme do Európskej únie, podieľame sa na excelentnom výkone USSK a zaslúžime si za ,,európsku prácu, európsku plácu, “  prízvukuje s tým, že kvalifikovaná pracovná sila Slovákov býva často – a aj v tomto prípade – v porovnaní s krajinami západnej Európy podhodnotená.

Odlišnosť názorov oboch sociálnych partnerov – tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov zamestnancov – je však príliš veľká. Zamestnávateľ oponuje nestabilným  medzinárodným trhom s oceľou, enviromentálnym zaťažením či stúpajúcimi  mzdovými nákladmi, súvisiacimi so zvýšenou minimálnou mzdou i príplatkami za prácu v noci, počas víkendu a vo sviatok, ktoré od mája minulého roku prvý raz a od mája tohto roku opätovne navyšuje novela Zákonníka práce. K tomu priratúva náklady na rekreačné poukazy, s ktorými sa pri zostavovaní podnikateľského plánu nepočítalo a „vďaka“ ktorým – podľa jeho slov – stúpli náklady na pracovnú silu o viac ako polovicu v porovnaní s ich minuloročným nárastom miezd.

Práve neschopnosť nájsť v týchto vzdialených stanoviskách oboch strán kompromis bola hlavným dôvodom, prečo bol v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní č. 2/1991 Z.Z. v celom procese po 9. kolách vyhlásený spor, pri riešení ktorého by mal pomôcť sprostredkovateľ. Toho prideľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s tým, že po oboznámení sa s priebehom vyjednávania je to práve sprostredkovateľ, ktorý predloží návrh riešenia sporu. To však  nakoniec nemusí byť pre vyjednávajúce strany záväzné. V prípade, ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo dňa poverenia sprostredkovateľa, považuje sa toto konanie za neúspešné. Pred zástupcami zamestnancov sa potom otvára aj možnosť najkrajnejšieho možného riešenia – štrajku.

Pripomeňme, že košická fabrika, v ktorej aktuálne pracuje vyše 12 tisíc zamestnancov a o ktorej predaji ešte pred vyše rokom americkí majitelia reálne uvažovali, patrí k jedným z mála stabilných a najmä ziskových závodov nadnárodnej korporácie U.S.Steel. Priemerná mzda tu v roku 2018 predstavovala 1.876 eur a v robotníckych profesiách 1.746 eur – samozrejme, spolu s nadčasmi, príplatkami a variabilnou zložkou mzdy.

V U.S. Steele Košice je pritom uzatvorená platná podniková kolektívna zmluva na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 s tým, že každý rok sa vo forme dodatkov rokuje o mzdovej časti. Táto kolektívna zmluva zastrešuje nielen samotných zamestnancov spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o., ale aj pracovníkov U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o., U.S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. a Ferroenergy s.r.o.

V prípade záujmu o bližšie informácie môžete kontaktovať :

Ing. Juraj VARGA, MBA

predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO

U.S.STEEL Košice

+421917 704 725     jurajvarga@sk.uss.com

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore