Košice

Prehľad podujatí 18. týždeň – 26.04.2019

PONDELOK                  Košický samosprávny kraj (KSK)

29. apríla                       MMK – veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                                 11. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Program a materiály na: https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=142

_________________________________________________________

 UTOROK                       Dejepisný spolok a Verejná knižnica Jána Bocatia   

30. apríla                         Regionálne oddelenie VKJB, Hlavná 48, Košice

16:00                                Predstavenie zborníka Slovensko a I. svetová vojna. Publikácia  obsahuje 21 odborných príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny, ktoré odzneli na vedeckej konferencii venovanej tematike I.svetovej vojny. 

                                            Hostia:

  •                                   Martin Drobňák
  •                                     Viktor Szabó

_______________________________________________________

INÉ 

NÁVŠTEVA  VEĽVYSLANCOV

V dňoch 29. a 30. apríla 2019 navštívia Košice a región východného Slovenska veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku J.E. Joachim Bleicker a veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku  J.E. Christophe Léonzi. Počas návštevy budú veľvyslancov sprevádzať hononorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach Juraj Banský a hononorárny konzul Franzúzskej republiky v Košiciach David Mortreux.

Podrobnosti v TS na www.ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÝ  BRLOH  NA  VANDROVKE

Sobota 27. apríla 2019 o 14:00 hod., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, Košice – ZMENA! Hosťom a lektorom Vedeckého brlohu bude paleontológ RNDr. Martin Kundrát, PhD., ktorý predstaví svoje významné svetové nálezy, porozpráva o práci paleontológa a podelí sa o príbehy zo svojich expedícií v Argentíne, Kanade, Mongolsku, USA, Číne, Iráne, či na Sibíri. Ukáže unikátne skameneliny, pocestuje v čase, prezradí ako treba hľadať trilobity, ukáže zvieratá a rastliny, ktoré žili našej modrej planéte pred miliónmi rokov.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRVÝ  VEREJNÝ  NÁCVIK

Utorok 30. apríla 2019 o 10:00 hod., ZUŠ Starozagorská 10, Košice (vchod zdola) – prvý verejný nácvik originálnej Zemplínskej karičky s čardášom v Košiciach.

pozvánka_prvý verejný nácvik Karičky

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OZNAMY  RO  SSN

PREDVOLEBNÁ  DEBARTA  V  BRUSELI

Máte možnosť zúčastniť sa  debaty „Lead candidates“/kandidátov na post predsedu Európskej komisie 15. mája 2019 v Bruseli. Pozvaní novinári sa budú môcť zúčastniť priamo debaty v rokovacej miestnosti Európskeho parlamentu, prípadne požiadať o rozhovory (deadline na žiadosti o rozhovor je 6. mája).

Pozvanému novinárovi Kancelária EP preplatí letenku do Bruselu (reálnu cenu) a náklady na ubytovanie na mieste (paušál 180 eur).

Záujem potvrdiť najneskôr do 29. apríla 2019 na:

Soňa MELLAK, tlačová atašé EP

sona.mellak@ep.europa.eu

+421 (0) 918 708 590

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ROKOVANIE  VÝBORU RO

 Štvrtok 2. mája 2019 o 15:30, Szakkayho 1 – zasadačka na 1. poschodí, č.dv.101 – rokovanie výboru RO SSN Košice.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

____________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore