Tlačové správy

Deviatakov čakajú prijímačky na stredné školy

O ďalšom študijnom smerovaní deviatakov sa bude rozhodovať budúci týždeň. V pondelok  13. mája 2019 a vo štvrtok 16. mája 2019  sa na stredných školách konajú prijímacie skúšky.

„Prijímacie skúšky sa konajú na 59 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Prihlášku na ne si podalo 5 141 žiakov,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Bez prijímačiek možno podľa zákona prijať žiaka len vtedy, ak napísal Testovanie 9 s úspešnosťou nad 90 percent v obidvoch predmetoch, matematike aj slovenskom jazyku.

Rekordérkou z hľadiska záujmu je tento rok Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Na talentové skúšky sa prihlásilo 279 žiakov, pričom podľa plánu môže škola prijať len 75 žiakov. Viac ako 50 žiakom oproti plánu musia povedať „nie“ na Gymnáziu Šrobárova a na Strednej zdravotníckej škole Moyzesova v Košiciach. „Vysoký záujem je aj o štúdium na Gymnáziu Poštová, na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a v regiónoch na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach či na SOŠ Markušovská cesta v Spišskej Novej Vsi,,“ dodal predseda KSK.

Žiaci si môžu podať prihlášky maximálne na dve školy. Škola ich musí o výsledky prijímacieho konania upovedomiť do troch dní.

Na gymnáziá si v aktuálnom školskom roku podalo prihlášku 1 105 žiakov. Na stredných odborných školách chce študovať 4 036 žiakov, z toho 489 sa prihlásilo na skúšky na priemyslovky, 425 žiakov na zdravotnícke školy a 293 na obchodné akadémie. Tí, čo neuspejú v máji, majú druhú šancu v júni, kedy školy chystajú druhé kolo skúšok.

JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK

Email: anna.cincarova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore