Tlačové správy

Malopredajcovia z Dominikánskeho námestia v Košiciach žiadajú miestnu samosprávu, aby prehodnotila výšku nájomného na trhovisku

Stefan Peytchev, zástupca záhradníkov, záhradkárov, drobnopestovateľov a malopredajcov, ktorí predávajú na Dominikánskom námestí v Košiciach, dnes doručil starostovi MČ Košice – Staré Mesto Ing. Igorovi Petrovčikovi a všetkým 13-tim miestnym poslancom Otvorený list.

Podpísaní malopredajcovia, ale aj kupujúci, ktorí sa spontánne k podpisujúcim pridali, v ňom vyjadrujú nespokojnosť a nesúhlas so zmenami v Trhovom poriadku. Upozorňujú na neférové 30-percentné zvýšenie cien malopredajcom a cenové vyrovnanie s veľkopredajcami. Žiadajú, aby sa miestna samospráva opätovne zaoberala výškou nájomného na trhovisku a rozhodnutie prehodnotila.

Otvorený list_trh_Dominikánske

Kontakt pre média:

Stefan Peytchev (Pejčev)

+421 905 408 856

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore