Tlačové správy

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pomáha zachraňovať tropický prales

Už po dvanástykrát zavíta do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach výstava pod názvom Motýle exotických trópov. Motýlia šou v tropickom skleníku Viktória sa začne v piatok 17. mája 2019 a potrvá do 30. júna 2019. Návštevníci si ju môžu vychutnať v čase od 9:00 do 17:00 hod.

„Veľmi nás teší neutíchajúci záujem o výstavu motýľov, ktorá patrí každý rok medzi najdlhšie prebiehajúce akcie Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Všetkých návštevníkov, ktorí zaplatia vstupné, môže tešiť, že symbolicky prispeli niekoľkými centami na záchranu tropických dažďových pralesov, ktoré sú jedinečným ekologickým celkom na Zemi vyžadujúcim prísnu ochranu. Ide o zelené pľúca celej Zeme,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Počas výstavy budú motýle lietať priamo medzi návštevníkov. Záujemcovia tak budú môcť sledovať približne sto druhov tropických motýľov, ich zrod ako aj samotné kukly. I keď prezentované druhy pôvodne pochádzajú z tropických oblastí sveta (napr. tropická Amerika, ázijské, ale aj africké oblasti), kukly motýľov sú nakúpené z chovateľských fariem a dovezené v niekoľkých termínoch, aby návštevníci mohli kedykoľvek v priebehu výstavy vidieť čo najviac. V priebehu výstavy bude spolu nakúpených približne 3000 kukiel v piatich – šiestich termínoch. Jednou z partnerských spoločností dodávajúcich kukly pre výstavu je aj farma z Kostariky. V jej deklarácii sa uvádza, že prostriedky získané z predaja kukiel využíva na odkupovanie narušených pozemkov tropických pralesov a ich navrátenie do pôvodnej podoby. Cieľom tejto aktivity je obmedziť plošné využívanie pôdy na poľnohospodárske účely, ktoré poškodzuje prírodné biotopy.

 „Novým druhom tohoročnej výstavy motýľov je Catonephele mexicana zo Strednej Ameriky. Samec má výrazný široký oranžový pruh na krídlach, samica je menej nápadná. Živnou rastlinou húseníc týchto motýľov sú niektoré mliečnikovité rastliny (Euphorbiaceae),“ dodal fytopatológ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Ing. Martin Suvák, PhD.

Liahnutie motýľov trvá rôzne dlhú dobu v závislosti od druhu motýľa, ale je závislé aj od podmienok v skleníku. Od teploty a vlhkosti vzduchu sa odvíja i samotná aktivita už vyliahnutých motýľov. Keď sú vonku nízke teploty a veľká oblačnosť, motýľom sa lietať nechce.

Počas trvania výstavy nebude chýbať ani sprievodná aktivita – vyhlásenie súťaže o najkrajšiu autorskú fotografiu exotického motýľa, ktorú návštevníci zhotovia počas návštevy BZ UPJŠ v Košiciach. Zároveň bude počas výstavy sprístupnená prezentácia preparovaných motýľov vo vestibule Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na Mánesovej 23.

Viac informácií nájdu záujemcovia na stránke botanickej záhrady: www.bz.upjs.sk.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore