Tlačové správy

Po voľbe v Akademickom senáte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa kandidátom na rektora UPJŠ stal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na svojom zasadnutí vo štvrtok 16. mája 2019 zvolil za kandidáta na rektora UPJŠ pre funkčné obdobie 2019 – 2023 doterajšieho rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. O funkciu rektora sa v rámci voľby uchádzal ako jediný kandidát, ktorý zároveň predstavil svoje tézy volebného programu v utorok 14. mája 2019 na predvolebnom zhromaždení akademickej obce UPJŠ v Košiciach.

Tridsaťjeden senátorov zastupujúcich fakulty, univerzitné pracoviská a študentskú obec hlasovali v prvom hlasovaní tajnej voľby za kandidáta na rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Ďakujem Akademickému senátu UPJŠ za prejavenú dôveru a vynaložím so svojím tímom maximálne úsilie, aby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika bola renomovanou a medzinárodne akceptovanou univerzitou. Medzi prioritné úlohy staviam kvalitnú výchovu našich absolventov, špičkový vedecký výskum v rovine základného i aplikovaného výskumu, ako aj poskytovanie služieb v celoživotnom vzdelávaní a expertíznej činnosti širokej verejnosti. Verím, že v spolupráci s ostatnými košickými univerzitami, ústavmi SAV, predstaviteľmi podnikateľského sektoru, mesta i regiónu dokážeme, že naše mesto i región sú príležitosťou pre hodnotný život našej mladej generácie,“ uviedol bezprostredne po vyhlásení výsledkov prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V rámci svojho volebného programu rozvinul rektor UPJŠ svoju predstavu a ciele do základných téz, ktorými boli akademická kultúra a samospráva, veda a výskum, vzdelávanie, vzťah k verejnosti a úloha univerzity v celospoločenskom dianí, rozvoj fakúlt a univerzitných pracovísk, ako aj riadenie a rozvoj univerzity.

Implementácia základných téz by mala rozvinúť doterajšie naše snaženie v rokoch 2015 – 2019 k naplneniu spoločného cieľa: aby naša univerzita bola v očiach verejnosti modernou inštitúciou, ktorá je konkurencieschopná minimálne v stredoeurópskom vedecko-výskumnom a vzdelávacom priestore,“ dodal súčasný rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Prvé funkčné obdobie súčasného rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. končí 22. augusta 2019. Do funkcie rektora by ho mala na základe predloženého návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do tohto termínu vymenovať hlava štátu SR.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore