Tlačové správy

Slovenské ľudové bytosti a strašidlá v Michalovciach

 • Organizátor: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
 • Forma: prednáška
 • Termín: 13. 06. 2019 / 17:00 hod.
 • Názov prednášky: Rodinné zvyklosti
 • Miesto konania: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

 

 • Termín: 14. 06. 2019 / 8:30 hod.
 • Názov prednášky: Slovenské ľudové bytosti a strašidlá. Tradícia jánskych ohňov.
 • Miesto konania: Základná umelecká škola Michalovce

O tom, čím žila tradičná slovenská rodina a s akými zvykmi a obradmi sa spájali jednotlivé etapy v rodinnom živote porozpráva populárna slovenská etnologička a spisovateľka Katarína Nádaská. Témou jej rozprávania bude tiež duchovný svet našich predkov, v ktorom mali svoje významné miesto strigy, strigôni, svetlonos, či vodník, aj história pálenia jánskych ohňov. PhDr.Katarína Nádaská, PhD. patrí vďaka popularizačnej činnosti medzi známe slovenské etnologičky. V roku 1993 ukončila štúdium na FF UK v Bratislave (etnológia – história – religionistika). V roku 1997 obhájila titul PhD. Počas štúdia absolvovala stáže na Viedenskej univerzite, Regensburskej univerzite či Jagelonskej univerzite v Krakove. Detailne ovláda históriu každodennosti, slovenskú ľudovú kultúru, všetky zvyky i tradície a vytrvalo sa venuje ich popularizácii. Jej odborný záber je široký, od náboženskej etnológie cez etnomedicínu, ľudovú mágiu, výročné zvyky, vizuálnu antropológiu, muzeológiu a kultúrne dedičstvo až po dejiny kresťanstva na území Slovenska, judaizmus a regionálne dejiny. Je autorkou 90 vedeckých štúdií, vyše 100 popularizačných článkov, viacerých monografií a spoluautorkou regionálnych monografií o obciach Buková, Kanianka, Dolná Súča, Rudina, Ružindol a série 12 etnologických filmových dokumentov z cyklu Osobnosti slovenskej etnológie. Participovala aj na výstavách Konopná nostalgia a Bratislava v premenách času 1993 – 2013. V rokoch 2011 až 2013 pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava. Neskôr bola odbornou pracovníčkou v Divadelnom ústave a v súčasnosti pôsobí v samospráve ako archivárka. Venuje sa popularizácii vedy a zaoberá sa tiež historickým poradenstvom pre oblasť masmédií a filmu.

O svojej práci etnologičky povedala: Etnológ by mal veľa čerpať z terénnych výskumov a spájať to s prácou v archíve a so štúdiom odbornej literatúry. Zaujímajú ma archaické výročné a rodinné zvyky a dlhé roky som sa venovala výskumu mágie. To všetko tvorí tradičnú duchovnú kultúru Slovenska. Treba chodiť aj do terénu. Rada chodím na celé Slovensko, ale k srdcu mi veľmi prirástlo to východné. Najradšej mám malé dedinky, ktoré pomaly nie sú ani na mape, ale žijú tam skvelí ľudia. Ideálne je žiť v skúmanej lokalite niekoľko mesiacov či rokov, no to je v našich podmienkach pomerne ťažko realizovateľné. Preto robím opakované výskumy a chodím na dané miesto počas jari a leta viackrát, aspoň na dva týždne. Vediem s ľuďmi rozhovory, pátram po informáciách a v zime potom spracúvam získané informácie a píšem. zdroj : Žena.Sme.sk
Veríme, že prednášky etnologičky Kataríny Nádaskej budú dostatočným lákadlom pre všetkých návštevníkov a že si do knižnice nájdu cestu nielen nadšenci histórie a etnografie, či široká verejnosť, ale i žiaci a študenti so svojimi pedagógmi. Podujatie sa koná v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. __________

Kontakty:

Janka Váradyová,

 • e-mail: janka.varadyova@centrum.sk
 • tel.: +421-56-6426198, +421 948 354 554

Mgr. Zlatica Chmurovičová,

 • e-mail: chmurovicova.zlata.zkgzmi@gmail.com
 • tel.: +421-56-6426198, +421 948 354 554

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore