Košice

Informatici sa budú v Košiciach venovať aj kybernetickej bezpečnosti

Biologicky inšpirované výpočty, spracovanie prirodzeného jazyka, kvantové výpočty, návrh kompilátorov, počítačové siete a kybernetická bezpečnosť sú témy 24. medzinárodnej konferencie o implementácii a aplikácii automatov (CIAA 2019, Conference on Implementation and Application of Automata), ktorá dnes začala v Košiciach. Potrvá do 25. júla a koná sa v Aule Alberta Einsteina konferenčného centra TeleDom na Timonovej ulici 27. Na konferencii sa zúčastní 40 odborníkov a študentov zo 17 krajín sveta vrátane Japonska, Taiwanu, Indie, Izraela a Kanady.

Programový výbor konferencie pripravil zaujímavý program, súčasťou ktorého budú aj štyri pozvané prednášky od hostí zo zahraničných univerzít v Dohe (Katar), Petrohrade (Rusko), Brémach a Mníchove (Nemecko). Súčasťou programu bude aj prezentácia aplikácie na porovnávanie algoritmov pre vyhľadávanie slov v texte.

CIAA je významná medzinárodná vedecká konferencia pre odborníkov a študentov, ktorá sa koná každý rok v rôznych krajinách sveta. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov týkajúcich sa všetkých aspektov implementácie a aplikácie výpočtových modelov. Organizuje ju Matematický ústav SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre umelú inteligenciu (SAIS).

Prvý ročník tejto konferencie sa konal v roku 1996 v Kanade. Ďalšie ročníky sa konali vo Francúzsku, Južnej Kórei, Nemecku, Portugalsku, Austrálii, USA, Česku, na Taiwane a v Južnej Afrike.

Program konferencie a podrobnejšie informácie sú na webstránke http://im.saske.sk/ciaa2019/

V Košiciach, 22. júla 2019

Kontakt:

Michal Hospodár

Matematický ústav SAV

Grešákova 6, 040 01 Košice

Tel.: 0904 738 269

E-mail: ciaa2019@saske.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore