Tlačové správy

Košické divadlo Na peróne aj v novej sezóne nastavuje zrkadlo politikom i slovenskému extrémizmu

Divadlo Na peróne, ktoré vlani zaujalo provokatívnym spracovaním Kafkovej Premeny, ním otvára aj novú divadelnú sezónu. Predstavenie, ktoré do hlavnej postavy premietlo „premenu“ slovenského expremiéra, košickí divadelníci uvedú 28. augusta 2019 v Trnave. Vďaka Fondu na podporu umenia vystúpia na pozvanie nezávislého kultúrneho centra Malý Berlín na Nádvorí. Následne, presne v deň 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, predstavia v Dúbravici pri Banskej Bystrici Slovenský raj – unikátne predstavenie ironizujúce konzumnú kultúru a varujúce pre vzrastajúcim extrémizmom.

Slovenský raj je kolážou literatúry zo stredoškolského povinného čítania a je predovšetkým určené mladému publiku. Spoluautori predstavenia Jana Wernerová a Peter Kočiš v ňom hovoria o nevyhnutnosti brániť šíreniu násilia a o potrebe scitlivovať mladých ľudí. Jana Wernerová, ktorá je súčasne režisérkou predstavenia, priznáva, že túži po inscenovaní  komornejších tém. Umelci však podľa jej slov vždy citlivo vnímajú pohyb v spoločnosti a nemôžu ostať hluchí voči diváckemu hladu po umeleckej reflexii aktuálneho spoločenského diania:  „Po predstaveniach nám ľudia hovorili,  že je dôležité a potrebné, aby umenie priamo nastavovalo zrkadlo spoločnosti. Že už nestačí nadnesená kritika, že je potrebné otvorene hovoriť pravdu do očí konkrétnym ľuďom, keď už nie sú schopní sebareflexie.“

V domovských Košiciach sa divadlo Na peróne predstaví 14. septembra v rámci Medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE. Do mozaiky hlavnej témy, ktorou je pripomenutie udalostí roku 1989, pridá svoju ďalšiu, provokujúcu autorskú inscenáciu Na stáž! Je o kritickom pohľade na slovenský extrémizmus, ale aj o tolerancii a o tom, kto je naozaj zodpovedný za naše problémy.

Fakt, že „peroňáci“ zďaleka nevyčerpali svoju umeleckú a občiansku angažovanosť, potvrdzuje ich pripravovaná cesta do blízkovýchodného Bejrútu. Sedemčlenná skupina odcestuje v decembri na pozvanie podobne autorsky zameranej libanonskej divadelnej skupiny Zoukak Theatre Company.

Medzinárodne uznávaný súbor Zoukak je okrem iného nositeľom ceny Kultúra za mier, ktorú im udelil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Skupina sa venuje divadelnej praxi ako forme spoločenského a politického angažovania sa. „Stretli sme sa v roku 2017 v Bulharsku a ´padli sme si do oka´. Pozvali nás a na budúci rok by mali prísť oni na Slovensko. Rok 2006, keď skupina vznikla,  bol tiež rokom izraelskej vojny s Libanonom a vysídlenia dvoch miliónov Libanončanov. Skupina sa ocitla pred požiadavkou na psychologicko-spoločenské divadelné intervencie prostredníctvom osobitného prístupu k činohernej terapii. Odvtedy testovali a rozvíjali rôzne divadelné zásahy v núdzových situáciách aj mimo nich. Nielen pri práci s utečencami, ale aj  uväznenými mladými ľuďmi, s deťmi s viacnásobným postihnutím, so ženami vystavenými domácemu násiliu, za prácou migrujúcimi domácimi obyvateľmi a inými marginalizovanými frakciami spoločnosti. Veľmi sa tešíme na túto skúsenosť a konfrontáciu s našim pohľadom,“ dodala J. Wernerová.

Viac informácií a kontakt pre médiá:

Jana Wernerová

tel.:+421 948 158 023

e-mail: jana.wernerova@naperone.sk

web: http://www.naperone.sk/

Divadlo Na peróne je profesionálne nezávislé divadlo. V Košiciach pôsobí kontinuálne od roku 2005. Tvorí ho kolektív hercov, ktorí majú pri tvorbe inscenácií rovnocenné postavenie s režisérom a ďalšími prizvanými tvorcami. Tvorivý tím sa pri každej inscenácií mení a v predstaveniach kladie rovnaký dôraz na pohyb a text. Motívom vzniku inscenácií je potreba reagovať na citlivé témy, vyjadriť svoj názor či pocit. Provokatívnym spracovaním tém divadlo búra bariéru medzi javiskom a hľadiskom – divák si nikdy nie je istý, či je divákom alebo hercom.

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore