Tlačové správy

Do poslednej chvíle nebolo jasné, ako to celé dopadne – 30. výročie Nežnej revolúcie

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila v piatok 20. septembra 2019 o 10:30 hod. besedu so slovenskou filmovou a divadelnou herečkou Mgr. Art. Ľubicou Blaškovičovou, členkou Koordinačného výboru OF-VPN Košice, na tému Spätný pohľad – 30.výročie Nežnej revolúcie, očakávania a nádeje tridsať rokov po…výstavu pod názvom 30. výročie Nežnej revolúcie.

Komunistický režim v Československu skolaboval pod tlakom verejnosti v novembri 1989 v ovzduší zmien v ZSSR i celom sovietskom bloku. K pádu režimu prispeli ako medzinárodné, tak aj domáce dôvody. Dôvody je však nutné hľadať aj v premenách celej spoločnosti. Postupne sa zásadným spôsobom zmenili hodnotové vzorce v rodinách, ktoré v komunistických režimoch predstavovali základnú ekonomickú jednotku.

Samotné vedenie komunistickej strany sa pohybovalo v bludnom kruhu, keď na jednej strane stereotypne po sovietskom vzore hovorilo o nutnosti perestrojkových reforiem a na strane druhej svojou mentalitou nebolo schopné prekročiť vlastný ​​tieň.

Udalosti novembra 1989 naštartovali študenti. V Bratislave sa podvečer 16. novembra 1989 zhromaždili pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a pred ministerstvom školstva hovorili o potrebe demokratizácie školstva.

„Bála som sa. Bol to taký zvláštny strach zmiešaný s eufóriou. Tie nasledujúce týždne po piatku 17-teho boli to najzvláštnejšie, čo som kedy zažila,“ spomína Ľubica Blaškovičová, členka Koordinačného výboru OF-VPN  Košice. „Ako hovoril môj manžel Peter Rašev, košický  novembrový tribún, neboli sme žiadni odhodlaní disidenti čakajúci na iskierku, čo zapáli vatru… Herci v Košiciach boli príliš ďaleko od Charty´77 a  Nekolik vět.  O udalostiach na Národnej tříde sme sa dozvedeli z rakúskej televízie a z pošty, ktorú poslal po kuriérovi  lietadlom Milan Kňažko  z Prahy. Jeho obálku s výzvou  Občianskeho fóra vyzdvihla kolegyňa na letisku. V pondelok večer sme mali  normálnu  skúšku. A keď okolo divadelného klubu prechádzal po Leninovej ulici (dnešná Hlavná ulica) študentský sviečkový sprievod, spontánne sme sa k nim pridali“ dodala Ľ. Blaškovičová.

Výročie Nežnej revolúcie prináša so sebou množstvo spomienok na udalosti, ktoré sa odohrali pred tridsiatimi rokmi v našej krajine. „Práve teraz nastal čas, aby sme si to my, nie len tí, čo sme udalosťami žili, ale aj tí, ktorí ich poznajú len z rozprávania, pripomenuli“ podotkla Gertrúda Turenská, pracovníčka knižnice a dodala „Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pri tejto príležitosti sprístupní 20.septembra 2019 výstavu pod názvom 30. výročie Nežnej revolúcie, venovanú Nežnej revolúcii, ktorá sa stala akýmsi symbolom slobody. Výstavu pripravujeme pre všetkých našich používateľov knižnice, žiakov a študentov škôl, ale aj širokú verejnosť. Nesporne v týchto revolučných rokoch nám išlo o dosiahnutie osobnej slobody, ako aj lepšieho  slušného života.“

Srdečne Vás pozývame na besedu s Mgr. art. Ľubicou Blaškovičovou, slovenskou filmovou a divadelnou herečkou a komunálnou političkou, členkou Koordinačného výboru OF-VPN  Košice v piatok 20.septembra 2019 do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorá príde porozprávať a zaspomínať si na udalosti spred tridsiatich rokov, ktoré sa jej, jej manžela Petra Raševa, jej rodiny i kolegov bytostne dotýkali. Zároveň Vás pozývame na výstavu pod názvom 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá bude prístupná pre širokú verejnosť v rámci výpožičných hodín knižnice do polovice novembra 2019. Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt:

  • www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
  • Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
  • Tel. : 058/ 788 09 17

Zdroj :

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore