Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky je na pracovnej ceste v Luxemburgu

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová sa dnes v Luxemburgu zúčastnia kolokvia na tému  „Všeobecný súd Európskej únie v digitálnom veku“. Spomínané podujatie sa organizuje pri príležitosti 30. výročia zriadenia Všeobecného súdu Európskej únie, ktorý je súdom Súdneho dvora Európskej únie.

Súdny dvor Európskej únie sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch súdov: zo Súdneho dvora a Všeobecného súdu (zriadeného v roku 1988). Súd pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004, skončil svoju činnosť v septembri 2016 po tom, ako boli jeho úlohy prenesené na Všeobecný súd v rámci reformy usporiadania súdneho systému Únie.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore