Tlačové správy

Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prilákal záujemcov o štúdium na univerzite

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium. Celouniverzitný deň otvorených dverí zorganizovala univerzita v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja v piatok 4. októbra 2019. V poradí deviaty ročník a jeho zaujímavý program prilákal viacerých záujemcov o štúdium na univerzite.

Program univerzitného Dňa otvorených dverí začal slávnostným otvorením rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. o 9. hodine v budove Sokrates na Moyzesovej 9. Lekárska, Prírodovedecká, Právnická, Filozofická fakulta, Fakulta verejnej správy a Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach pripravili pre návštevníkov prezentáciu svojich pracovísk a všetkých akreditovaných študijných programov v univerzitnom areáli na Moyzesovej a Šrobárovej ulici v Košiciach. Záujemcovia o štúdium tak získali odpovede na rozličné otázky o štúdiu, ako aj všetky údaje o prijímacom konaní a termínoch podávania prihlášok na nasledujúci akademický rok. Zároveň sa dozvedeli cenné informácie o univerzitných pracoviskách (medzi nimi Univerzitné poradenské centrum, Študentské domovy a jedálne, Univerzitná knižnica a Botanická záhrada), ale aj o zahraničných mobilitách v rámci programu Erasmus+ a možnostiach pre ukrajinských uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku.

Vo vonkajšom areáli na Moyzesovej ulici sa mohli študenti dozvedieť užitočné informácie o študentských spolkoch. Nechýbali infostánky Spolku medikov mesta Košice, Univerzitnej televízie, Študentského rozhlasu Košice, Študentského parlamentu FVS, ELSA (Európske združenie študentov práva), ESN (Erasmus Student Network), Debatného klubu UPJŠ a Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie. V rámci programu DOD UPJŠ nezabudla univerzita ani na pedagógov, vychovávateľov a priaznivcov stredných škôl a gymnázií. Aj tento rok mali možnosť porozprávať sa v budove Minerva so zástupcami fakúlt UPJŠ v Košiciach o štúdiu, ako aj o ďalších dôležitých témach.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD., tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore