Tlačové správy

Milan Rastislav Štefánik – poznaný i nepoznaný

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja pripravila pre stredoškolskú mládež a širokú verejnosť v rámci projektu Milan Rastislav Štefánik – poznaný i nepoznaný rôzne podujatia o tejto významnej osobnosti. Záverečnú prednášku celého projektu pod názvom Brigádny generál francúzskej armády M.R.Štefánik v česko-slovenskom zahraničnom odboji bude mať 16.10.2019 PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu SAV Bratislava v priestoroch knižnice, ul. Lipová č. 3. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Krátko pred týmto záverečným podujatím projektu účastníci absolvovali záverom mesiaca september 2019 exkurziu pod názvom Pohľady z neba – osobnosti letectva v Slovenskom technickom múzeu – Múzeu letectva v Košiciach a prednášku Milana Kolcuna, zanieteného rozprávača a sprievodcu po Košiciach, o histórii sôch M.R. Štefánika v tomto meste.

Začiatkom októbra 2019 sa účastníci stretli v knižnici na prednáške Milan Rastislav Štefánik – letec odvážny a vynaliezavý, kde odborný výklad pútavou formou predniesol Ing. Róbert Rozenberg, PhD., vedúci Katedry letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice.

„Je nám opäť cťou, že v krátkom čase u nás privítame tak významnú osobnosť, akou je pán Dušan Kováč,“ povedala pracovníčka knižnice úseku náučnej literatúry Anna Kešeláková a pokračovala. „Slovenský historik, spisovateľ, bývalý člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied sa venuje slovenským dejinám 19. a 20. Storočia. V Rožňave bude mať pre stredoškolákov a širokú verejnosť prednášku o M.R. Štefánikovi a o zmobilizovaní česko-slovenského zahraničného odboja, ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov“ dodala pracovníčka.

Štefánik bol významným politikom, astronómom, vojakom, od roku 1918 generálom francúzskej armády. Od roku 2004 je generálom Ozbrojených síl SR in memoriam. V závere prvej svetovej vojny sa aktívne podieľal na slovenskom a českom zahraničnom odboji a v konečnom dôsledku na vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ako zástanca česko-slovenskej republiky podporoval vznik ČSR na princípe rovnocennosti oboch národov a vyvinul veľké úsilie o jej diplomatické uznanie.

Milan Rastislav Štefánik bol jednou z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska. Záverečnú prednášku celého projektu Milan Rastislav Štefánik – poznaný i nepoznaný  pod názvom Brigádny generál francúzskej armády M.R. Štefánik v česko-slovenskom zahraničnom odboji bude mať 16.10.2019 PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu SAV Bratislava v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3. Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt:

www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 17

Zdroj : https://www.teraz.sk/slovensko/stefanik-vznik-csr/62556-clanok.html

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore