Košice

Prehľad podujatí 43. týždeň – 18.10.2019

PONDELOK        Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)

21. októbra         areál Filozofickej fakulty UPJŠ, Moyzesova 9, Košice   

9:30                       Výsadba stromov v areáli UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 60. výročia UPJŠ a nedeľného Medzinárodného dňa stromov

                               Hostia:

  •                      prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ
  •                       prorektori a dekani fakúlt

________________________________________________________________

 UTOROK            Východoslovenský onkologický ústav, a.s. (VOÚ)

22. októbra        VOÚ – II. pavilón,  Rastislavova 43, Košice  

12:00                     Téma tlačového brífingu:

Slávnostné spustenie prevádzky nového lineárneho urýchľovača

                              Hostia tlačového brífingu:

  •                      doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. – ministerka zdravotníctva SR
  •                      MUDr. Nataša Džunková – predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti VOÚ, a.s.
  •                      riaditelia košických zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR
  •                     doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA – primár Oddelenia radiačnej onkológie a riaditeľ pre LPS spoločnosti VOÚ, a.s.

Tlačový brífing sa uskutoční po slávnostnom spustení prevádzky špičkového highendového linerárneho urýchľovača a prehliadke pracoviska

______________________________________________________________

 PIATOK              Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)

25. októbra       Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, Košice

13:30                    Téma TB: 

                             Odovzdanie priestorov Botanickej záhrady UPJŠ do užívania

Hostia TB:

  •                     prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ
  •                     prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. – riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

_________________________________________________________________

INÉ

 O  POHÁR  REKTORKY  UVLF

Sobota 19. októbra 2019 od 8:00 hod., kynologický areál Pri Hati – už 30. ročník pretekov o Pohár rektorky v športovej kynológii so zadávaním skúšky organizujú študenti Kynologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Preteky sú určené pre psy pracovných plemien a sprievodné psy. Ich výkony si môžu prísť pozrieť aj diváci, milovníci či obdivovatelia psov.

________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR  V  BRUSELI

Máte možnosť absolvovať seminár, organizovaný Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku pod názvom „Výmena stráží v Bruseli: nový Europarlament a nová Eurokomisia“.  Bude sa konať 5. až 7. novembra 2019 v Bruseli.

Pozvaní novinári sa stretnú s predstaviteľmi EP, EK, zahraničnými politológmi či novinármi a ďalšími zaujímavými hosťami a navštívia európske inštitúcie. Diskusie sa budú týkať aj najaktuálnejších európskych tém: klíma, Brexit či európsky rozpočet. V programe bude naplánovaný aj voľný čas na prehliadku mesta, vlastné témy či písanie.  Väčšina hostí bude poskytovať rozhovory.

Seminár je zorganizovaný pre skupinu novinárov zo Slovenska, ale mnohé stretnutia budú prebiehať v angličtine bez tlmočenia, preto je znalosť angličtiny podmienkou účasti. Seminár je určený najmä pre novinárov z celonárodných médií, prihlášky v prípade regionálnych médií budú posudzované podľa voľnej kapacity.  V prípade televízií je možné dať miesto aj kameramanovi.

Kancelária EP zabezpečí pozvanému novinárovi letenku, hotel a stravu počas seminára.

Odlet bude 4. novembra večer alebo 5. novembra ráno  z Viedne

Prílet naspäť 7. novembra podvečer do Viedne

Ak máte záujem s nami do Bruselu vycestovať, napíšte najneskôr do  20. októbra 2019 (samozrejme, čím skôr, tým lepšie) a uveďte meno a redakciu na e-mailovú adresu:

Soňa MELLAK
Press attaché
European Parliament
Directorate-General for

Communication

Directorate for Media
Information Office of the European Parliament in Slovakia
STR – PFL F02026 – Tel. +33 3881 74880
Mobile phone no.: 00421 918 708 590
sona.mellak@ep.europa.eu
www.europarl.europa.eu
00421 2 594 296 95

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KANCELÁRIA RO  SSN

Kancelária RO SSN na Szakkayho ul. č.1 v Košiciach je v októbri 2019 zatvorená kvôli mojej dlhodobej PN. Všetky informácie Vám budem posielať priebežne z domu. (Na PN som predbežne do polovice novembra.)

_______________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore