Tlačové správy

Východoslovenský onkologický ústav rozšíril liečbu o stereotaktickú rádiochirurgiu

Rádioterapia ponúkne pacientom nové možnosti protinádorovej liečby a liečby nenádorových lézií v mozgu a v chrbtici, za ktorou doposiaľ museli cestovať do zahraničia.

Oddelenie radiačnej onkológie vo Východoslovenskom onkologickom ústave a.s. ponúkne stereotaktickú rádiochirurgiu a tiež pokročilú stereotaktickú rádioterapiu nádorových a nenádorových ochorení v mozgu, chrbtici a v ostatných častiach tela ako súčasť stále sa rozširujúceho spektra protinádorovej liečby v tomto onkologickom centre. Stereotaktická rádiochirurgia inštalovaná spoločnosťou Brainlab, spolu s najnovším lineárnym urýchľovačom najvyššieho radu Versa HD výrobcu Elekta  integruje viaceré technológie pre pokročilé zobrazovanie, plánovanie liečby a samotné ožarovanie. Poskytuje lekárom podrobné informácie o presnej lokalizácii a tvare nádorovej i nenádorovej lézie. Pre  ošetrenie niektorých nádorových a nenádorových lézií je nevyhnutná extrémna presnosť nastavenia ožiarenia. Stereotaktická rádiochirurgia umožňuje zasiahnuť vysokou dávkou žiarenia aj ťažko prístupné nádory presne zacielenými lúčmi žiarenia, ktoré prichádzajú z rôznych rovín  a v priesečníku vytvárajú vysokú dávku ožiarenia, pričom šetria okolité zdravé tkanivo.

Podľa vyjadrenia Carstena Sommerfeldta, viceprezidenta pre radiačnú onkológiu, EMEA, spoločnosti Brainlab, dodávateľa nadstavbovej technológie pre stereotaxiu: „Ako prvé zariadenie na Slovensku, ktoré inštalovalo vlajkový produkt spoločnosti Brainlab, Východoslovenský onkologický ústav stojí na poprednom mieste v liečbe pacientov pomocou vyspelej technológie s dôrazom na vysokú kvalitu a bezpečnostné štandardy“.

„Vďaka najmodernejšiemu pracovisku, do ktorého ústav investoval zo svojich finančných zdrojov  4,5 milióna EUR, pacienti nebudú musieť cestovať za liečbou do zahraničia. Veríme, že na špičkovú liečbu uzavrieme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami“, hovorí MUDr. Nataša Džunková, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti Východoslovenský onkologický ústav, a.s..   Pacientom s malígnymi a benígnymi nádormi mozgu a chrbtice sa bude venovať multidisciplinárny tím. Jeho lekári predpokladajú liečbu postupne až 100 prípadov ročne.  Navyše, vyspelá stereotaktická rádioterapia umožní efektívnejšiu liečbu ďalších desiatok pacientov s rozličnými onkologickými diagnózami.

Okrem technológie pre stereotaxiu boli inštalované aj ďalšie technológie zvyšujúce presnosť liečby a umožňujúce ochranu zdravých okolitých tkanív. Na inštalácii viacerých technologicky pokročilých riešení sa podieľali obe spomenuté spoločnosti (Elekta a Brainlab), ktoré dodali napríklad najnovšie plánovanie rozloženia dávky žiarenia umožňujúce zvýšenú ochranu zdravých tkanív, monitorovanie polohy pacienta alebo tumoru počas ožarovania alebo sledovanie povrchu tela a dýchacích pohybov pre zvýšenú ochranu srdca pri ožarovaní karcinómu prsníka, nádorov v hrudníku a v bruchu.

Kontakt pre médiá:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Mail: dubinsky@vou.sk

Telefón: 0903 739 123

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore