Tlačové správy

Košické univerzity si pripomenú 30. výročie Nežnej revolúcie sériou zaujímavých podujatí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE)a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zorganizujú pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sériu podujatí pod spoločných názvom Deň košických študentov. Program sa začne v utorok 19. novembra 2019 od 12.00 hod. na pôde UVLF a neskôr na UPJŠ v Košiciach.

„17. november sa už tradične spája so študentmi. Pred 30 rokmi boli práve oni hybnou silou spoločensko-politických zmien. Je našou povinnosťou na to nezabudnúť a pri príležitosti 30. výročia týchto udalostí si to dôstojne pripomenúť. V spolupráci s ostatnými košickými univerzitami TUKE a UVLF, externými partnermi HC Košice a študentskými spolkami univerzít sme pripravili program, v rámci ktorého budeme odborne diskutovať, ale zároveň si i spoločne zafandíme na Študentskom zápase v Steel Aréne a zaspievame na koncerte NO NAME v Aule Lekárskej fakulty,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Prvé z podujatí v rámci Dňa košických študentov Študenti študentom, prinesú aktivity študentských organizácií a spolkov UPJŠ, UVLF a TUKE. Na UVLF sa program začne už o 12. hodine spomienkovou slávnosťou nazvanou Späť v čase v centrálnej zóne univerzitného areálu pri bronzovej soche koňa Arda. Objavia sa v ňom historické fotografie konfrontované sú súčasťou nazvané Spomienky na súčasnosť, replika slávneho Bufetu Koruna s tradičnou ponukou párkov a tresky, o spomienky sa podelia Hrdinovia doby a napokon sa v areáli rozhorí Plamienok vďaky a bude sa štrngať kľúčmi. „Dnešná generácia študentov nezažila obdobie, keď sa ťažko dýchalo, ale ani eufóriu, ktorú sme pocítili v Novembri. Vtedy sme nevedeli, ako to dopadne, ohrozené bolo štúdium i kariéra. To čo bolo nedosiahnuteľné, sa stalo skutočnosťou. Dnešní študenti môžu vyjadriť svoj názor, cestovať, študovať v zahraničí, chodiť na stáže, majú neobmedzené zdroje informácií, ale v celej spoločnosti prevláda individualizmus. Každej generácii by som želala, aby mohla zažiť to nadšenie, zomknutosť, keď sme sa chránili a pomáhali si navzájom,“ konštatuje rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Následne o 14.00 hod. sa uskutoční na Rektoráte UPJŠ prijatie študentov rektormi troch košických univerzít. Budova Minerva sa stane o 15.00 hod. dejiskom diskusie s názvom „Dnes nás učia, v 89 boli študentmi“. V rámci rozhovorov o nehe, moci a politike budú diskutovať doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD. z Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ, PhDr. Marián Gladiš, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a Mgr. Peter Mlynarčík, PhD. z Matematického ústavu SAV v Košiciach. Diskusiou bude sprevádzať Mgr. Adriana Jesenková, PhD. z Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ.

Súčasťou programu Dňa košických študentov bude hokejový zápas pre košických študentov v Steel aréne. V hokejovom derby sa o 17.00 hod. stretnú mužstvá HC Košice a Liptovského Mikuláša. Študentský zápas so sprievodným programom tematicky venovanému udalostiam z Novembra 1989 a zľavneným vstupné je prvým spoločným projektom troch košických univerzít a hokejového tímu HC Košice v rámci ich spoločného memoranda. Zúčastnené strany sa zhodli, že Študentský zápas by sa mohol stať tradičným podujatím opakujúcim sa každý rok.

Po hokejom súboji bude program Dňa košických študentov pokračovať aktivitami na Lekárskej fakulte UPJŠ. O 18.00 hod. si účastníci môžu vychutnať interaktívnu výstavu s odborným výkladom Prvý dotyk so slobodou a následne o 20. 00 hod. koncert No NAME v aule LF UPJŠ.

„Som veľmi rád, že aj v spolupráci so študentami sa nám podarilo zorganizovať podujatie, ktorým si spoločne pripomenieme Deň študentstva, ako aj 30. výročie Nežnej revolúcie. Pevne verím, že so všetkými účastníkmi strávime nezabudnuteľný deň sprevádzaný zaujímavými diskusiami a aktivitami,“ dodal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

UPJŠ v Košiciach pripravila okrem Dňa košických študentov aj ďalšie významné podujatia venované Novembru 1989. Jedným z nich je vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 1989 – 2019: Kam kráčaš demokracia organizovaná Katedrou politológie FF UPJŠ v rámci 9. ročníka Košických politologických dialógov počas 21. a 22. novembra 2019.

Ďalším podujatím bude diskusia na tému Deň boja za slobodu a demokraciu s predsedom Ústavného súdu SR JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD., ktorú zorganizovala pre študentov Právnická fakulta UPJŠ v utorok 19. novembra 2019 o 10.00 hod.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD.

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD.

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore