Košice

Prehľad podujatí 50. týždeň – 06.12.2019

PONDELOK            Košický samosprávny kraj (KSK)

9. decembra              MMK – veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                            15. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

__________________________________________________

 PONDELOK            Divadlo Thália

9. decembra              Divadlo Thália, Mojmírova 1, Košice

10:00                          Témy TB:

 •                             Otvorenie výstavy Divadelníctvo a mecenatúra, Činnosť Berzeviczyho  11.12.2019 o 18:00 hod. Múzeum Divadla Thália, Mojmírova 1, Košice
 •                               Slávnostná jubilejná premiéra opery/operety/oratória/interaktívneho divadla Dnes už nikam nejdeš 12.12.2019 o 19:00 hod. Divadlo Thália, Mojmírova
 •                               Prezentácia kníh súčasných autorov dramaturga Divadla Thália Miklósa Forgácsa LATEX BÚSLAKODÓ, novinárky Katalin Juhász NYERETLEN a spisovateľa Tamása Vargu: A LEVES 12.12.2019 o 16:30 hod. Štúdio Máraiho – kaviareň, Timonova 3, Košice
 •                               Generačné stretnutie divadelníkov 13.11.2019 o 11:00 Divadlo Thália – konferenčná miestnosť, Mojmírova 1, Košice

                                    Hostia TB:

 •                            József Czajlik – režisér, riaditeľ Divadla Thália Színház
 •                            Gábor Takács – KÁVA Budapest
 •                            Miklós Forgács – dramaturg Divadla Thália Színház
 •                            Henrietta Rab – herečka Divadla Thália Színház
 •                            Anikó Varga – hosťujúca herečka
 •                            Attila Menszátor Héresz – hosťujúci herec
 •                            Péter Nádasdi – herec Divadla Thália Színház

___________________________________________________

PONDELOK           Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)

9. decembra          UVLF, Komenského 73, pavilón 10 – Ústav hygieny a technológie mlieka

11:30                       Otvorenie laboratória hygieny a technológie mlieka
predstavenie projektu a prehliadka priestorov

12:00                        Hostia brífingu:

 •                          Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka UVLF
 •                           prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. – prorektor pre rozvoj školy a  hodnotenie kvality
 •                         doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. – vedúci katedry hygieny a technológie potravín
 •                          doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD. – vedúca ústavu hygieny a technológie mlieka

 Po brífingu bude ochutnávka produktov katedry hygieny a technológie potravín, vrátane mliečnych výrobkov pripravených v novom laboratóriu.

Prostriedky na modernizáciu laboratória získala univerzita z účelových finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojových projektov na podporu vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov. Celkové náklady na modernizáciu boli takmer 68 tisíc eur. Projekt nazvaný Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach, s ktorým sa škola uchádzala o finančné prostriedky, vychádzal z aktuálnych potrieb, ktoré sú definované v dlhodobom zámere rozvoja univerzity na roky 2018 – 2023. Do zmodernizovaných priestorov laboratória pribudlo vďaka projektu kompletné technologické zariadenie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov. Podrobné informácie budú k dispozícii aj v tlačovej správe.

Pavilón 10 – Ústav hygieny a technológie mlieka je vedľa budovy rektorátu, po vstupe do areálu UVLF treba zahnúť hneď vpravo (pre peších), resp. prvou odbočkou doprava a ešte raz doprava (pre autá).

________________________________________________________

INÉ

EXOTICKÉ  KOŠICE

Piatok až nedeľa 6. až 8. decembra 2019, pred Štátnou vedeckou knižnicou – Hlavná 10, Košice – Potulky mestom Košice na tému: Exotické Košice.  Kde sídlil turecký cukrár a kde vidno sultána? Kde bol obchod s koloniálnym tovarom? Ktoré sú partnerské mestá Košíc? Kde je pamiatka na holandskú kráľovnú, Pavarottiho či bulharského cára? Na konci krátka ochutnávka. (V spolupráci s ETP Slovensko.) Milan Kolcun sprevádza v piatok o 14:00, 15:30 a 17:00, v sobotu o 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 a v nedeľu o 12:00, 14:00 a 15:30. Zoltán Balassa sprevádza v piatok o 14:30 po slovensky, v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac: www.potulka.sk

 ____________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  V  ŠTRASBURGU

Môžete sa prihlásiť na seminár k odovzdávaniu Sacharovovej ceny, ktorý sa bude konať 18. decembra 2019 v Štrasburgu. Kancelária EP preplatí pozvanému novinárovi cestu do Štrasburgu (plnú cenu, economy class) a ubytovanie na 2 noci ( paušál 360 eur). Seminár bude počas plenárneho zasadnutia EP. Pozvaný novinár by mal ovládať anglický jazyk. Ak máte záujem do Štrasburgu vycestovať, napíšte najneskôr  do 8. 12.  Počas seminára bude možné robiť aj rozhovory, žiadosť treba poslať do 9. decembra.

Soňa MELLAK, tlačová atašé EP

sona.mellak@ep.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 KANCELÁRIA RO  SSN

Kancelária RO SSN na Szakkayho ul. č.1 v Košiciach je v decembri 2019 zatvorená kvôli mojej dlhodobej PN. Všetky informácie Vám budem posielať priebežne z domu.

_________________________________________________

 

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore