Tlačové správy

Sudcovia Ústavného súdu SR sú na oficiálnej návšteve Spolkového ústavného súdu Nemecka

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky pod vedením predsedu Ivana Fiačana včera odcestovali na oficiálnu dvojdňovú návštevu Spolkového ústavného súdu Nemecka.

Počas dnešného dňa sa budú s nemeckými kolegami vo vzájomných rozhovoroch venovať témam ako reforma súdnictva v súlade s právnym štátom a viacúrovňová spolupráca európskych súdov. Pracovnému rokovaniu bude predsedať predseda Spolkového ústavného súdu Nemecka Andreas Voßkuhle.

Zajtrajšie pracovné rokovanie sa bude konať pod vedením podpredsedu Spolkového ústavného súdu Nemecka Stephana Harbartha. Diskutovať sa bude na témy ako materiálne jadro ústavy a nedávne dôležité rozhodnutia ústavných súdov.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore