Košice

Prehľad podujatí 5. týždeň – 24.01.2020

PONDELOK              Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  

27. januára           Aula Rektorátu UPJŠ – 1. posch., Šrobárova 2, Košice

11:00                           Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ a udelenie čestného titulu doctor honoris causa prof. Maciejovi Banachovi z Medicínskej univerzity v Lodži

________________________________

 STREDA                    Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína (RRA DZ)

29. januára         

11:00                           Veľká Ida, Kaštieľ č. 42 – 1. posch.

                                    Téma TB:

Projekt cezhraničnej spolupráce Od hradu ku kaštieľom

(Castle to Castle)

                                    Hostia TB:

  •                     Peter Nagy – starosta obce Veľká Ida
  •                     Ing. Pál Barta – projektový manažér
  •                     Zoltán Mento – starosta obce Streda nad Bodrogom
  •                    Ing. Gabriel Kiss – projektový manažér

__________________________

OZNAMY  RO  SSN

CELOSLOVENSKÁ  NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

Literárny fond aj tento rok vyhlásil svoju Výročnú cenu za novinársku tvorbu v roku 2019. Podrobnosti nájdete na:

http://litfond.sk/subory/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1_cena_Liter%C3%A1rneho_fondu_za_novin%C3%A1rsku_tvorbu_v_roku_2019.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 DISKUSIA  V  ŠTRASBURGU

Máte možnosť zúčastniť sa na diskusii Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 až 2027, ktorú organizuje EP dňa 11. februára 2020 v čase od 16:00 do 19:00 v Štrasburgu. Okrúhly stôl pre médiá o viacročnom finančnom rámci EÚ je príležitosťou na diskusiu s členmi vyjednávacieho tímu EP. Zároveň je aj možnosťou ako získať viac informácií o téme, ktorá bude v EÚ rezonovať najbližších zhruba 9 mesiacov.

Podujatie bude prebiehať v angličtine. Pozvaný novinár si sám zabezpečí cestu do Štrasburgu a naspať, rovnako aj ubytovanie, na 2 noci.

EP mu následne preplatí výdavky spojené s cestovaním (vlak 1. trieda/lietadlo economy class,/auto), ako aj paušálny príspevok na ubytovanie vo výške 180 eur/noc, bankovým prevodom.

Diskusia sa bude konať v čase plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu (10. až 13. februára). Pozvaní novinári tak budú môcť pokryť aj témy, ktorým sa bude EP venovať počas plenárky (program plenárneho zasadnutia nájdete tu: https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/22721/SYN_POJ_February_STR_v1_EN.pdf )

 V prípade záujmu o účasť na diskusii pošlite email na adresu:

ivana.janikova@ep.europa.eu alebo sona.mellak@ep.europa.eu, najneskôr do 3. februára 2020.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zatiaľ počas mojej PN zaplatiť bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Známku Vám obratom pošlem na adresu, ktorú mi pošlete do mailu na kosice@ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 KANCELÁRIA RO  SSN

Kancelária RO SSN na Szakkayho ul. č.1 v Košiciach je aj v januári 2020 zatvorená kvôli mojej dlhodobej PN. Všetky informácie Vám budem posielať priebežne z domu.

__________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore