Tlačové správy

Ústavný súd SR navštívili členovia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan dnes popoludní prijal členov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – vedúcu misie pani veľvyslankyňu Jillianu Stirkovú z Kanady a právneho analytika misie Kahramona Sangionova. Na pracovnom stretnutí sa spoločne venovali rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúcej sa volebných vecí a súladu právnych predpisov upravujúcich podmienky výkonu volebného práva, volebnú kampaň a činnosť politických strán s Ústavou Slovenskej republiky.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.  

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore