Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan vysvetlil rozhodnutia Ústavného súdu SR

Predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivanovi Fiačanovi bola 17. marca 2020 emailom adresovaná výzva Transparency International Slovensko, aby „zdôvodnil“ rozhodnutia ÚS SR „vo veci nevydania súhlasu na vzatie do väzby ôsmich z trinástich sudcov“.

Predseda ÚS SR na predmetnú výzvu reagoval listom zaslaným 23. marca 2020, v ktorom rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020 prijaté na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu 12. marca 2020 (tl. správa č. 13/2020) bližšie vysvetlil.

Výzvu Transparency International Slovensko a list predsedu ústavného súdu nájdete tu:

Link 1: https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992076/US_Vyzva_TIS_170320.pdf

Link 2: https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992076/List_predsedu_USSR_TI.pdf

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore