Tlačové správy

Knižnica Jána Bocatia prináša literatúru domov – portál Knihy na dosah je stále „po ruke“

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, prináša čitateľom a priaznivcom literatúru priamo domov, a to formou literárneho e-magazínu Knihy na dosah. Poviedky, poézia, rozprávky, komiksy, recenzie, či román na pokračovanie sú tak dostupné aj v čase, keď je knižnica v dôsledku preventívnych opatrení pre verejnosť zatvorená. Literárny magazín vychádza už tri roky a prináša diela renomovaných autorov, ktoré na jeho stránke pribúdajú aj počas mimoriadnej situácie. Aktuálne si možno prečítať viac ako 300 autorských textov od viac ako 100 prispievateľov. Magazín je dostupný cez vlastnú doménu na  www.knihynadosah.sk, alebo cez web stránku knižnice Jána Bocatia.

„Na portáli prinášame informácie o kvalitnej literatúre zrozumiteľnými, atraktívnymi formami, pri ktorých využívame moderné technológie. Zameriavame sa na širšiu čitateľskú verejnosť, ktorá nepotrebuje vysoko erudované články, no má záujem o literatúru a uprednostňuje zábavnú formu sprostredkovanú odborníkmi,“ povedala šéfredaktorka literárneho e-magazínu a manažérka kultúrnych podujatí VKJB Alena Zavocka.

V literárnom e-magazíne Knihy na dosah čitatelia nájdu príspevky o aktuálnom dianí na slovenskej, ale aj svetovej literárnej scéne, recenzie, rozhovory a iné tematické príspevky. Knižné tipy nájdu v rubrikách Po čom siahnuť a Literárna kaviareň. Rubrika Autori uvádzajú ponúka priestor na prezentáciu diel etablovaným, no aj menej známym autorom pôvodnej literárnej tvorby a tvorcom komiksu. Začínajúcim autorom je určená rubrika Ukáž sa!, kde na svoje texty dostanú aj kvalifikovanú spätnú väzbu od literárnych vedcov. Zverejnené sú tu aj najlepšie diela, ktoré mladí autori poslali do nedávnej rovnomennej súťaže.

O úrovni a vysokej kvalite portálu Knihy na dosah svedčia vyjadrenia viacerých osobností literárneho a umeleckého sveta:

„Knihy na dosah rozširujú povedomie o súčasnej literatúre nielen na východnom Slovensku, a nielen s fokusom na východoslovenských autorov. Sú prvým a jediným médiom tohto typu, ktoré v aktuálnom knižnom kontexte majú odporúčaciu rubriku slovenskej súčasnej literatúry – Po ruke (takú rubriku nemá ani printový magazín Čo čítať? či Magazín SME o knihách). Celkovo,  dramaturgia rubrík je veľmi komunikatívna ku širokej čítajúcej verejnosti..“ (Simona Prokopec Fochlerová, riaditeľka ceny Anasoft litera)

„Portál Knihy na dosah patrí k najobsažnejším literárnym portálom na Slovensku. Dlhodobo mapuje súčasnú literatúru a venuje sa aj kvalitným žánrom a knihám, o ktorých by som sa inak nedozvedela. Rubrika Z poličky je pre mňa vhľadom do toho, čo v súčasnosti vychádza a obľubujem aj rozhovory so spisovateľmi či spisovateľkami, ktoré nekĺžu po povrchu. Nakoľko sa venujem aj literatúre pre deti a mládež, ktorá je na Slovensku reflektovaná len tu i tam, portál Knihy na dosah mi slúži aj na orientáciu v tomto type literatúry a jeho úloha je nezastupiteľná. Dúfam, že bude finančne podporený aj v ďalšom období.“ (Veronika Dianišková, rozhlasová redaktorka)

 „Portál Knihy na dosah oceňujem pre jeho popularizáciu súčasnej literatúry, ktorá sa aj prostredníctvom neho neuzatvára do sklenených veží – namiesto elitného, akademického jazyka viacerých súčasných literárnych či kultúrnych časopisov tu objavujeme prístupné texty rozličných žánrov a štýlov (odborné články, rozhovory, eseje, no tiež vlastnú umeleckú tvorbu). Za mimoriadne potrebnú považujem rubriku Ukáž sa!, v ktorej mladí kritici neraz veľmi ostro hodnotia diela začínajúcich autorov – sama viem, aké neľahké a zároveň dôležité je poskytnúť im spätnú, objektívnu väzbu. V neposlednom rade mi nedá nepochváliť grafickú úpravu Kníh na dosah, ktorá je svieža a invenčná podobne ako celý portál.“ (Marta Součková, literárna vedkyňa)

 „Bohužel neexistuje mnoho platforem, kde by především mladí a nepříliš známí autoři mohli publikovat svoji tvorbu. Je tedy důležité jít s dobou a takový prostor vytvářet. Přesně tak vnímám projekt Knihy na dosah, kde si mohou návštěvníci v onlinovém prostředí přečíst úryvky či krátké příspěvky publikované mladými autory, kteří se mnohdy nemají kde realizovat a v bujné síti mainstreamových děl ani šanci se prosadit. Navíc nabízí mezinárodní přesah, má příznivce i přispívající autory v Čechách a je silnou inspirací na poli literatury, kultury a čtení.“ (Iveta Merglová, komiksová autorka)

 Na karanténu zareagovali aj ďalšie kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Verejnosti ponúkajú virtuálne prehliadky svojich expozícií  niektoré župné múzeá, galéria, ale aj osvetové strediská. Okrem toho, mnohé si pre deti aj dospelých pripravili aj online aktivity, ktoré je možné realizovať z pohodlia domova. Viac informácií ponúkajú jednotlivé kultúrne zariadenia na svojich webových stránkach, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Kontaktná osoba:

Alena Zavocka, manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí

zavocka@vkjb.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore