Tlačové správy

Kraj otvára Zariadenie podporovaného bývania v Čani

Zariadenie bude poskytovať služby ôsmim klientom s mentálnym postihnutím, ktorí doposiaľ využívali dennú alebo týždennú formu pobytu v Domove sociálnych služieb DOMKO.

Košický samosprávny kraj rozširuje svoju ponuku sociálnych služieb. Od 15. júla 2020 otvára Zariadenie podporovaného bývania v Čani, ktoré vzniká pri Domove sociálnych služieb DOMKO. „V minulom roku sa nám podarilo otvoriť prvé zariadenie pre autistov v kraji, a to práve pri Domove sociálnych služieb DOMKO. Sme veľmi radi, že tento rok opäť rozširujeme ponuku našich sociálnych služieb, a to otvorením nového zariadenia podporovaného bývania. Vďaka nemu budeme poskytovať celoročnú pobytovú formu sociálnych služieb ôsmim klientom s mentálnym postihnutím, ktorí sa sem presunú z Domka,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Dohľad, pomoc a podporu na ceste za samostatnosťou bude klientom zariadenia poskytovať jedna opatrovateľka a štyria inštruktori sociálnej rehabilitácie. „Títo klienti doposiaľ využívali dennú alebo týždennú pobytovú formu v Domove sociálnych služieb DOMKO. Teraz si môžu vyskúšať postarať sa o seba, mimo dosahu rodičov,“ ozrejmil riaditeľ DOMKO-DSS Martin Vatra. Traja prijímatelia z DOMKO-DSS, ktorým bude služba v Čani poskytovaná, už dokonca majú skúsenosť so zamestnaním v chránenej dielni.

Nové Zariadenie podporovaného bývania v Čani vzniká v rodinnom dome, v bývalej budove Krízového strediska pre deti na ulici Osloboditeľov. Rekonštrukciu aj vybavenie zariadenia financoval Košický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu vo výške 72 000 eur. V rámci rekonštrukcie bolo vybudované nové poschodie, opravené boli rozvody vody aj kúrenie, vymenená bola podlaha a zariadenie bolo vybavené bezbariérovými prvkami.

DOMKO-DSS je v súčasnosti pre pandémiu uzavreté, nakoľko od 12. marca bolo pozastavené poskytovanie ambulantných a týždenných foriem pobytu. Košický samosprávny kraj umožnil zariadeniam obnoviť ambulantnú formu pobytu, Domko bude pre klientov opäť otvorené na budúci týždeň. Okrem toho od pondelka 8. júna budú v župných sociálnych zariadeniach opäť povolené návštevy.

 

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore