Tlačové správy

Živočíchy v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva záujemcov na výstavu preparovaného tropického hmyzu vrátane mnohých druhov motýľov, ktorá sa uskutoční vo vestibule administratívnej budovy na Mánesovej 23 v Košiciach. Výstava bude sprístupnená od piatka 3. júla 2020 a potrvá až do 30. augusta 2020. Počas výstavy návštevníci uvidia niekoľko stoviek exemplárov rôzneho preparovaného hmyzu zo všetkých tropických oblastí sveta. Výstava bude spestrená aj živými tropickými bezstavovcami, hmyzom, škorpiónmi a pavúkmi v insektáriách.

„Kazety s preparovaným hmyzom dopĺňali všetky výstavy Motýľov exotických trópov. Žiaľ, situácia okolo koronakrízy nám v tomto roku nedovolila motýliu šou v tropickom skleníku realizovať, preto sme sa rozhodli aspoň takýmto spôsobom vyjsť v ústrety všetkým záujemcom o túto výstavu a milovníkom hmyzu. Zbierku preparovaného hmyzu nám aj tento rok zapožičal súkromný zberateľ pán Michal Zachar, ktorý bude počas júlových a augustových víkendov k dispozícii návštevníkom botanickej záhrady a poskytne poradenskú činnosť, ale aj predaj kaziet s tropickým hmyzom“, informuje a na výstavu pozýva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Pozorní návštevníci Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach však môžu v areáli záhrady sledovať aj široké spektrum voľne žijúcich druhov živočíchov, ktoré v tomto areáli našli svoj domov a sú prirodzenou súčasťou jej biotopov. Doterajší zoologický prieskum zistil v botanickej záhrade vyše 100 druhov vtákov, 25 druhov cicavcov, 8 druhov obojživelníkov a 4 druhy plazov.

„Postupne prebieha aj inventarizácia bezstavovcov. Registrujeme u nás napr. vyše 40 druhov mravcov predstavujúcich viac ako tretinu druhov myrmekofauny Slovenska. Len v samotných skleníkoch sa zatiaľ našlo 62 druhov pavúkov. Tiež je potrebné uviesť, že viaceré doteraz zistené živočíchy sú chránené z hľadiska našej, alebo európskej legislatívy, či medzinárodných dohovorov“, vysvetľuje vedúci Oddelenia zoológie a ochrany rastlín Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, Ing. Martin Suvák, PhD.

Z vyhlášky 158/2014 Z. z., príloha č. 6, je v Botanickej záhrade predbežne evidovaných 18 druhov živočíchov európskeho významu a okolo 25 druhov národného významu.

„Osobitnú kategóriu predstavujú zámerne chované živočíchy, či už spomínané tropické motýle, pakobylky alebo ryby, exotické papagáje, ale aj domáce živočíchy (sliepky, kozy, ovce, zajace), ktoré sú veľkou atrakciou hlavne pre detských návštevníkov. Osobitnú skupinu tvoria včely, ktorých chov je v botanickej záhrade dlhodobo podporovaný, a v neposlednom rade ide aj o samotársky žijúce včely, ktoré môžeme nájsť aj v hmyzom hoteli“, dopĺňa Ing. Martin Suvák, PhD.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore