Košice

Prehľad podujatí na 36. týždeň – 28.08.2020

PONDELOK         Občianske združenie pri Bábkovom  divadle (BDK)

31. augusta BDK, Alžbetina 38, Košice

 9:00                          Téma TB:

VIII. ročník festivalu VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny

Hostia TB:

  •                              Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDK
  •                              Ivan Sogel – riaditeľ festivalu VIRVAR
  •                              Ľubomír Lengyel – riaditeľ spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o., závod Košice – hlavný partner festivalu
  •                              Radoslav Dráb – manažér Úsmev ako dar pre východné Slovensko

___________________________

ŠTVRTOK                   Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

3. septembra       Historická budova ŠDKE – salónik, Hlavná Košice

10:00                            Téma TB:

Vízia smerovania divadla a dramaturgický plán na sezónu 2020/2021

Hostia TB:

  •                              Ondrej Šoth – generálny riaditeľ ŠDKE
  •                              Roland Khern Tóth – riaditeľ opery
  •                              Andrej Petrovič – riaditeľ baletu
  •                              Anton Korenči – riaditeľ činohry

_______________________

OZNAMY  RO  SSN

VYHODNOTENIE  NOVINÁRSKEJ   SÚŤAŽE

RO SSN Košice a Literárny fond Bratislava Vás pozývajú na vyhodnotenie 25. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2019, ktoré sa uskutoční v pondelok 14. septembra 2020 o 14:00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach. Ste srdečne vítaní všetci!

– — – – – – – – –   –   – – – – – – – – – — – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

____________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore