Tlačové správy

Košický samosprávny kraj pracuje na vytvorení Rady partnerstva

Výsledkom stretnutí v regiónoch bude vytvorenie Integrovanej územnej stratégie pre budúce programové obdobie 2021 – 2027.

Košický samosprávny kraj (KSK) ako garant prípravy Integrovanej územnej stratégie (IÚS) pre Košický kraj organizuje stretnutia pre každý región v kraji. Ich cieľom je otvoriť diskusiu o budúcej podobe projektov v kraji, ktoré by sa mali realizovať z eurofondov v novom programovom období v rokoch 2021-2027. Na prípravu a naplnenie IÚS bude vytvorená Rada partnerstva Košického samosprávneho kraja. Zložená bude zo zástupcov socioekonomických partnerov, miestnej samosprávy a štátnej správy, ako aj regionálnej samosprávy. „V novom programovom období budú mať samosprávy jednoduchší prístup k financovaniu svojich projektov z európskych fondov a zároveň sa zvýši aj ich rozhodovacia právomoc. V rámci Integrovanej územnej stratégie Košický samosprávny kraj vytvorí zásobník projektov, ktoré sa budú realizovať z eurofondov v rokoch 2021 až 2027. Našim cieľom je zlepšiť čerpanie peňazí z európskych fondov, ktoré je v súčasnom programovom období na úrovni iba približne 30 percent, hoci beží posledný rok zo sedemročného programového obdobia. Aj preto potrebujeme mať dobre nastavenú Integrovanú územnú stratégiu a pripravené projekty, ktoré dokážu zlepšiť život obyvateľov v našom kraji. Prostriedky, ktoré môžeme mať k dispozícii, chceme využiť na zníženie regionálnych rozdielov, financovanie zelených projektov a inteligentnejšie hospodárstvo,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prvé stretnutie partnerov organizuje Košický samosprávny kraj 17. septembra v Spišskej Novej Vsi, ďalšie sa uskutočnia v Michalovciach, Košiciach, Trebišove a v Rožňave. Pozvaná na ne bola prvá časť zástupcov miestnej samosprávy, podnikateľského a akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti aj štátnej správy. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v rôznych častiach Košického kraja, pričom pri ich organizácii župa dbá na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Rada partnerstva bude v novom programovom období zohrávať kľúčovú úlohu pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie. Vytvorená bude na úrovni každého samosprávneho kraja. Integrované územné stratégie budú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej rady, ako aj odporúčaní Európskeho výboru regiónov, rozvojové stratégie územia. Za vytvorenie IÚS pre Košický samosprávny kraj bude zodpovedná Rada partnerstva Košického samosprávneho kraja. Okrem toho bude Rada partnerstva zodpovedná aj za zostavenie zásobníka projektov, ktoré by sa v novom programovom období mali na území Košického kraja realizovať.

Nové programové obdobie bude na národnej úrovni koordinovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Rozpočet na financovanie rozvojových cieľov Európskej únie na roky 2021 – 2027 sa pre Slovensko predbežne pohybuje na úrovni vyše 18,6 miliardy eur. Okrem toho Slovensko môže mať k dispozícii ďalších 7,5 miliardy eur na realizáciu Plánu obnovy EÚ.

HARMONOGRAM I. KOLA STRETNUTÍ

  1. 9. Spišská Nová Ves (pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica)
  2. 9. Michalovce (pre okresy Michalovce a Sobrance)
  3. 9. Košice (pre okres Košice-okolie)
  4. 9. Trebišov
  5. 9. Rožňava
  6. 9. Košice (pre okres Košice I, II, III, IV, Košice-mesto)

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore