Košice

Prehľad podujatí 41. týždeň – 02.10.2020

ŠTVRTOK                   TiTUS-film

8. októbra       RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasadačka na 1. poschodí

10:00                             Téma TB:

Animovaný film Idiot, ocenený na mnohých prehliadkach v zahraničí

                                       Hostia TB

  •                                Dušan Davidov – autor
  •                                Martin Kolčák – animátor, výtvarník
  •                                Ján Kovalčin – hudobný skladateľ

______________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

________________________

Beáta Penxová-Mačingová  

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore