Tlačové správy

Počas pandémie klesla návštevnosť kultúrnych zariadení v Košickom samosprávnom kraji o viac než 80 percent

Z dôvodu ochrany zdravia bola prevádzka kultúrnych zariadení obmedzená. Takmer všetky z nich však dokázali návštevníkov prilákať prostredníctvom virtuálneho prostredia a online aktivít.

Návštevnosť knižníc, osvetových stredísk, kultúrnych centier, hvezdárne, múzeí, galérií aj divadiel, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), vlani ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. V roku 2020 navštívilo 23 župných kultúrnych zariadení takmer 178 000 návštevníkov. Pre porovnanie, v roku 2019 to bolo 996 400 ľudí, čo znamená pokles o 82 percent.

Kultúrne podujatia sa pre obmedzenia presunuli do online priestoru. Možnosť virtuálnej návštevy vlani využilo takmer 44 000 ľudí. K dispozícii boli aj prehliadky múzeí a galérií, ktoré boli spracované pomocou videa a zdieľané na sociálnych sieťach či webových stránkach. Tie spolu navštívilo viac ako 85 000 záujemcov.

„Pandémia spôsobila existenčné problémy v rôznych oblastiach, kultúra je však jednou z tých, ktorá utrpela najviac. Aj my sme museli zrušiť alebo presunúť väčšinu z pripravovaných podujatí či aktivít do online priestoru. Som však rád, že naši obyvatelia aj napriek koronakríze nezanevreli na kultúru v našom kraji úplne a snažili sa ju  podporiť. Napríklad, lístok na online predstavenia Spišského divadla si vlani kúpilo takmer 2 400 divákov,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že ich spracovanie hier zároveň využívali ako učebnú pomôcku zdramatizovaných diel aj školy počas dištančného vyučovania. Pre najmenšie deti pripravovalo online aktivity a predstavenia aj Bábkové divadlo Košice.

Záujem o knihy v čase pandémie nestúpil. Denne vypožičali krajské knižnice približne 2 000 titulov, čo je porovnateľné s údajmi z roku 2019. V návštevnosti však klesli zo 400 000 na 42 000. Úspech zaznamenal literárny e-magazín Knihy na dosah župnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Portál prekonal predvlaňajšiu návštevnosť o 6-tisíc čitateľov.

Záujem o knihy v čase pandémie nestúpil. Denne vypožičali krajské knižnice približne 2 000 titulov, čo je porovnateľné s údajmi z roku 2019. V návštevnosti však klesli zo 400 000 na 42 000. Úspech zaznamenal literárny e-magazín Knihy na dosah župnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Portál prekonal predvlaňajšiu návštevnosť o 6-tisíc čitateľov.

Obdobie bez návštevníkov využili kultúrnici napríklad na revízie knižničných fondov, digitalizácie zbierok, nácvik predstavení, či spracovanie databáz. Okrem toho aj na vypracovanie a realizáciu projektov, vďaka ktorým môžu rozšíriť, opraviť alebo zatraktívniť svoje expozície pre návštevníkov.

Od 1.1.2021 sa župné kultúrne zariadenia zmenili z rozpočtových na príspevkové. Zároveň došlo k zlúčeniu organizácií do troch väčších. Zlúčením Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a Kultúrneho centra Abova vzniklo Centrum kultúry Košického kraja. Zemplínske osvetové stredisko sa spojilo s hvezdárňou, po novom funguje Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň ako jedno vysunuté pracovisko, A spojilo sa aj Spišské osvetové stredisko s krajskou knižnicou. Od nového roka sú jednou organizáciou – Spišským kultúrnym centrom a knižnicou.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Tel: +421 918 766 004

Email: anna.terezkova@vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore