Tlačové správy

Vyhlásenie predsedu Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku

Bolo by smutné, ak by čo i len jeden jediný občan na Slovensku zo strachu zatajil svoju identitu

Sloboda. Osobná či kolektívna. Ľudia po nej vždy inštinktívne túžili a za jej dosiahnutie nespočetnekrát bojovali.

Aj občania Slovenska majú tých bojov za sebou niekoľko. Nie sú to len boje so zbraňou v ruke, nedostatok slobody môžeme pociťovať aj v demokratickom zriadení. Paradoxne, v súčasnosti, keď slobodu garantuje ústava, sa boríme s jej definíciou. Mnohí ju totiž vnímajú ako bezhraničné právo presadzovať si vlastnú slobodu na úkor iných, mýlia si ju s anarchiou. Nie všetci občania sa v takejto spoločnosti cítia príjemne.

15. februára 2021 začalo na Slovensku sčítanie obyvateľov. To, koľko energie musí Štatistický úrad SR vynaložiť na vysvetľovanie anonymizácie údajov svedčí o tom, že obavy zo slobodného prejavu identity ešte existujú. V každom prípade, vymoženosti techniky ju dokonale zabezpečujú. Obraciame sa nielen na občanov Slovenska so židovskými koreňmi, aby v sčítaní úprimne vyjadrili svoje hodnotové ukotvenie, prejavili úctu k predkom, ich tradíciám a kultúre. Sčítaním, koniec-koncov, na 10 rokov vopred ukážeme, aké je súčasné Slovensko.

Richard Duda
predseda Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore