Tlačové správy

Týždeň slovenských knižníc v Košickom kraji

Košický samosprávny kraj podporí v tomto roku knižnice formou účelového navýšenia rozpočtu na nákup kníh vo výške 30 000 eur.

Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) pozývajú na 22. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK). Ani napriek okolnostiam sa v tomto roku na toto celoslovenské podujatie nezabudlo, od 1. 3. do 7. 3. 2021 pripravili knižnice pre verejnosť širokú paletu online podujatí. O tom, že sa knižniciam darí ostať s čitateľmi v kontakte cez virtuálny priestor svedčí aj počet online návštevníkov. V roku 2020 ich bolo spolu viac než 224 000 a vybrať si mohli z ponuky vyše 500 online podujatí a aktivít.

Aj tohtoročným zámerom TSK bude predovšetkým podpora čítania, neformálneho vzdelávania a pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Marec je zároveň aj mesiacom kníh, jeho poslaním je pripomenúť si, že aj v období digitálnych technológií majú knihy nevyčísliteľnú hodnotu.

„V predchádzajúcom roku mnoho čitateľov siahlo po knihe častejšie než obvykle. Knižnice opäť potvrdili, že plnia v spoločnosti dôležitú a nenahraditeľnú úlohu. Tie župné okrem kníh poskytujú aj pokojné miesta v podobe čitateľských kútikov, organizujú  podujatia, seniorské stretnutia, čitateľské kluby, prednášky či dokonca výstavy. Župa preto aj v tomto roku podporí knižnice formou účelového navýšenia rozpočtov na nákup kníh vo výške 30 000 eur. Aj vďaka týmto prostriedkom knižnice dokážu rozšíriť knižničný fond a pripraviť atraktívnu ponuku pre svojich čitateľov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Aktivity Týždňa slovenských knižníc sa tento rok presunú do virtuálneho priestoru. Župná Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, okrem iného, pripravila nevšednú virtuálnu prehliadku svojich priestorov doplnenú o viacero interaktívnych prvkov a aktivít. Čitatelia sa môžu tešiť aj na pokračovanie úspešnej súťaže Literárni detektívi, ktorú knižnica spustí na sociálnych sieťach. Najúspešnejší súťažiaci budú odmenení zápisným zdarma,  vecnými a knižnými darmi..

Zemplínska knižnica v Trebišove okrem výzvy Fotografia zo spoločného čítania u mňa doma pripravila online čítanie Etiketa pre mladých. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pozýva na online prednášku spojenú s tvorivou dielňou na tému Pozdišovská keramika. Okrem toho predstaví aj výstavu fotografií s názvom Všetky (s)tvory milujú knihy.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave uvedie v rámci TSK Literárne pikoškyKnihy v čase epidémií a Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi odkryje zákulisie práce s knihami. Okrem toho predstaví tie najunikátnejšie tituly zo svojho fondu. Knižnica pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia uvedie Historický kalendár a ponúkne virtuálnu prehliadku svojich priestorov.

Podrobný program župných knižníc nájdu čitatelia na webových stránkach a na sociálnych sieťach knižníc.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore