Tlačové správy

Máj – Reštart umenia v Galérii umelcov Spiša

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 5. – 31. 5. 2021
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717

Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 0948 882719

Galéria umelcov Spiša (GUS) ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je v mesiaci máj otvorená pre návštevníkov za prísnych hygienických opatrení. V rámci programovej ponuky pripravujeme ďalšie kolo tvorivých dielní projektov Ženy on line 9Open Studio, unikátne hudobné produkcie X-ART / Koncert v galérii, celodenný sprievodný program k medzinárodnému podujatiu Noc múzeí a galérií 2021 a medziodborové online kolokvium TELESKOP. V balíku výstav sa nachádzajú stále expozície Terra Gothica a Jozef Hanula, exteriérové výstavy Záhrada umenia, Zo zbierky galérie, Pomník Csontváryho, Peter Smik: Krabice & Klobúky & Srdcia, banerová výstava v parku mesta SNV: U-Points / Utilitárne body mesta a štyri aktuálne výstavy. Galéria je otvorená v čase utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a v nedeľu 11.00 – 16.00.

Počas Noci múzeí a galérií 2021 v sobotu, 15. 5. bude galéria otvorená pre verejnosť od 13.00 do 19.00.

 Ponuka aktuálnych výstav / 3D výstavy aj vo virtuálnom prostredí na web stránke galérie v sekcii výstav:

Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia: výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej z cyklu Profily je fotografickou výpoveďou predstaviteľa konceptuálnej fotografie.

U-Points / Tranzit: Marek Jarotta: prezentácia veľkoformátových originálnych malieb v koncepcii Kataríny Balúnovej uzatvára projekt U-Points a zameriava sa na nosnú tému verejných priestorov v kontexte urbanizmu a architektúry.

Teleskop / Vesmír v zbierke v kurátorskej koncepcii Kataríny Balúnovej interpretuje mikro a makrokozmos optikou           30-tich umelcov zo zbierky v dialógu so 4-mi zahraničnými autormi v rámci cyklu Zbierka v dialógu.

Vytvorené na Slovensku _Suvenir Spiš 2020: výstava z výstupov kreatívnych workshopov na Spiši v koncepcii Niny

  1. Šoškovej prináša originály moderných suvenírov, inšpirovaných Spišom v dielach 6-tich slovenských umelcov.

 Sprievodný program v rámci Noci múzeí a galérií 2021 | KRIŽOVATKY 7 / OČKOVANIE UMENÍM:

 14. 5. 2021, piatok, od 16.00 |Ženy on line 9: Májový kvet / Online podujatie.

Tvorba kvetov technikou origami.

15. 2021, sobota, 13.00 – 19.00 | 1. dávka umenia naživo i online.

Multižánrový program – komentované prehliadky, tvorivá dielňa, vesmírne kino, zážitkové aktivity.

16.5. 2021, nedeľa, od 13.00 | Nedeľný kreatívny ateliér: Farebná mozaika / Online podujatie.

Spojenie enkaustiky a akvarelu do mozaiky na plátne.

Podrobný program: http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/krizovatky-ockovanie-umenim

Online podujatia pre verejnosť:

19. 5. 2021, streda, od 16.00 |Open Studio: Zrkadlové srdce / Online podujatie.

Tvorba predmetu s kovovým efektom.

22. 5. 2021 – 23. 5. 2021, sobota – nedeľa | X-ART / Koncert v galérii / Online podujatie.

Unikátne hudobné produkcie.

22. 5. 2021, sobota, od 19.00 | Sound Art – Mladí mladým / Prezentácia Ateliéru zvukového umenia FU TUKE.

23. 5. 2021, piatok, od 16.00 | Siedmy deň – Petra Fornayová / Performancia choreografky a tanečníčky.

Podrobný program: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/koncerty

26. 5. 2021, streda, 9.00 – 13.00 |Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Teleskop / Online podujatie.

Medziodborové kolokvium.

Vesmír v širšom kontexte s výtvarníkmi, vedcami a popularizátormi astronómie i fyziky:

  1. Kováčik, M. Kolčak, T. Slovinský, V. Rušin, R. Sikora. Kurátorka: K. Balúnová – GUS.

Registrácia: 10 € / osoba.

Podrobný program: http://gus.sk/index.php/vystavy/aktualne/vystava/kolokvium-teleskop-inym-objektivom

️  Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:

Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore