Košice

Prehľad podujatí 23. týždeň – 04.06.2021

 

UTOROK                Okresný úrad (OÚ) Poprad

8. júna                   OÚ – veľká zasadačka budovy C, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad

11:00                        Téma TB:

Aktuálna situácia na úseku výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia v regióne okresu Poprad s priemetom na územie Tatranského národného parku – systémové zlyhania v rozhodovaní o aktivitách vysoko ohrozujúcich jednotlivé zložky životného prostredia a tým aj prírodné liečivé zdroje, ktorými sú zákonom uznané klimatické podmienky vhodné na liečenie vo Vysokých Tatrách

            Hostia TB:

  •   Ing. Ján Šimko – podpredseda Asociácie slovenských kúpeľov
  •   zástupcovia dotknutej verejnosti
  •   zástupcovia MZ z mestskej časti Tatranská Lomnica

Kontakt:

Dr. Jozef Bednár – prednosta Okresného úradu Poprad

Tel. 052/7160 256, e-mail: prednosta.pp@minv.sk

https://www.facebook.com/groups/1175080232963673

___________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_____________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore