Tlačové správy

Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach privíta najmenších študentov

Už po jedenásty krát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorí svoje brány deťom, ktoré sa zúčastnia projektu Univerzity bez hraníc (UBH). „Detská univerzita“ (denný detský tábor) sa začína v pondelok 12. júla 2021 a končí slávnostnou promóciou 16. júla 2021 v aule prof. Prasličku.

K inšpirácii vedecko-výskumným prostredím budú účastníkov UBH počas denných aktivít viesť vysokoškolskí pedagógovia zo všetkých piatich fakúlt UPJŠ v Košiciach. Tento ročník je tiež ponúknutá rozšírená aktivita zameraná na budovanie a prehlbovanie ekologického správania a povedomia. Väčšina popoludňajších aktivít je v rámci rozvoja kalokagatie venovaná telesným aktivitám na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Animátori zabezpečujú účastníkom zážitky z „cestovania v čase“ a aktivity sú tematicky zamerané na ukážky športovania v praveku, staroveku, stredoveku, novoveku i budúcnosti.

Odmenou pre najmenších študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude okrem medailí a odmien za plnenie jednotlivých úloh aj poznanie experimentálnej výučby. Na praktických príkladoch sa naučia starostlivosti o vlastné telo, získajú prehľad o podstate povolaní lekára, právnika, učiteľa i vedca. Vyskúšajú si simulovaný súdny proces, predstavené im bude aj fungovanie verejnej správy a hravou formou spoznajú digitalizačný proces prebiehajúci v Univerzitnej knižnici UPJŠ.

Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania aj deťom pochádzajúcim zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností. Teší nás, že tak ako  každý rok, aj tento krát sa ho zúčastnia deti z detských domovov, ktoré s veľkým záujmom vnímajú „vážny a seriózny“ akademický svet a prejavujú záujem o nové poznatky. ,“ uviedla koordinátorka projektu Univerzita bez hraníc a vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou, Mgr. Adriana Sabolová.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore