Prešov

Pressov papaprazzi 2021

 

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove, v spolupráci so Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky,  vyhlasuje 6. ročník výstavy novinárskych fotografií Pressov paparazzi 2021.

  • Tému neurčujeme, keďže novinársky život je pestrý, každý si svoju tému určite dokáže objaviť.
  • Minimálny formát fotografie pri fyzickom doručení A4 (elektronicky zaslané si už upravíme)
  • maximálne 3 fotky na autora

Svoje fotografie nám zasielajte elektronicky do 15. septembra 2021 na adresu milan.grejtak@gmail.com, (dáme ich vytlačiť),  prípadne ich do tohto termínu môžete doručiť aj fyzicky, do kancelárie RO SSN v Prešove, resp. do centra Zväzu Rusínov – Ukrajincov  SR na adresu Janka Borodáča 5, Prešov.

Vernisáž tejto výstavy je naplánovaná na 5. októbra 2021 na uvedenej adrese , v priestoroch centra Zväzu Rusínov – Ukrajincov  SR. (zariadime sa podľa aktuálnej covidovej situácie, no usporiadaniu výstavy by nemalo brániť nič).

Tešíme sa na Vás i na Vaše fotografie

Výbor RO SSN v Prešove

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore