Tlačové správy

Vďaka cezhraničnej spolupráci vzniklo na Zakarpatskej Ukrajine ojedinelé rehabilitačné centrum pre malých onkologických pacientov

Dvojročný projekt Európskej únie, ktorého hlavným koordinátorom bolo SVETIELKO POMOCI z Košíc prispel významnou mierou  k vybaveniu troch zdravotníckych zariadení na Zakarpatsku a poskytol materiálnu pomoc aj pre DFN Košice. Cenné a prínosné bolo nadviazanie kontaktov a výmena skúseností medzi špecialistami.

 

V októbri 2021 končí Európskou úniou podporený dvojročný projekt, na ktorom spolupracovali košická nezisková organizácia SVETIELKO POMOCI s ukrajinskou verejnou organizáciou RADA OCHRANY PRÁV PACIENTOV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV. Zameranie projektu charakterizuje jeho názov: Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji. Ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 prioritne cielil na zlepšenie starostlivosti o detských onkologických pacientov na Zakarpatskej Ukrajine.

Podstatná časť takmer 300 tisícového príspevku zo zdrojov Európskej únie (presná suma predstavuje 295.316,56 EUR) bola poskytnutá na prístrojové vybavenie troch zdravotníckych zariadení v mestách Užhorod a Mukačevo. Prostriedky pomohli aj s vybavením dvoch oddelení a interiéru Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a pri príprave publikácii a zorganizovaní rôznych aktivít pre deti s onkologickými ochoreniami a ich rodiny v priestoroch Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach. Časť prostriedkov bola venovaná na vzdelávaniu a výmene skúseností medzi odborníkmi. Pre pandemické obmedzenia, pôvodne plánované semináre, nahradili vzdelávacie online webináre za účasti vyše dvadsiatky odborníkov. Ukázalo sa však, že príležitosť pripojiť sa rôznych miest umožnila zapojiť sa aj špičkovým lekárom a špecialistom z celého Slovenska aj Čiech. Vznikli tak prepojenia a kontakty, ktoré umožnia do budúcna konzultovať a vymieňať si poznatky medzi slovenskými, ukrajinskými a českými lekármi, sestrami, rehabilitačnými pracovníkmi, psychológmi a tiež  ľuďmi pôsobiacimi v nadačnej a neziskovej sfére.

„Takmer celý čas trvania projektu sme sa museli potýkať s pandemickými obmedzeniami. Ukázalo sa však, že nás to mnohému naučilo a priviedlo na nové cesty spolupráce. Veľmi si vážim spoluprácu a ústretovosť Ligy proti rakovine aj nášho riadiaceho orgánu, ktorý akceptoval zmeny v projekte a pomohol nám tak prestaviť projekt do podoby, v ktorej sme ho napriek covidu mohli plnohodnotne zrealizovať,“ uviedla na dnešnej hodnotiacej tlačovej konferencii v Košiciach hlavná koordinátorka projektu, riaditeľka neziskovej organizácie Svetielko pomoci Miroslava Hunčíková. Ako dodala, o to viac ju teší, že na záver projektu sa ukrajinskí partneri mohli aj osobne zoznámiť a vymeniť si skúsenosti s významnými a vzácnymi osobnosťami česko-slovenskej detskej onkológie. Zúčastnili sa XXX. Konferencie detských hematológov a onkológov Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá sa  konala 15. – 17. 10. 2021 v Bratislave. „Našu spoločnú účasť na tejto konferencii preto vnímam ako ´čerešničku na torte´ , ktorou symbolicky náš projekt vrcholí,“ dodala.

Medzinárodné webináre v online formáte, prostredníctvom ZOOM platformy, sa konali od marca do septembra 2021. Témami boli:

 • Nádory centrálneho nervového systému u detí a následná rehabilitácia
 • Leukémie u detí I.
 • Leukémie u detí II.
 • Solídne nádory u detí
 • Detské hospice na Slovensku
 • Psychosociálna pomoc rodinám s onkologicky chorým dieťaťom na východnom Slovensku

Podpora z projektu pre Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) v Košiciach v celkovej sume 22 737,60 eur bola využitá na prístrojové vybavenie, zdravotnícke pomôcky, ochranné a dezinfekčné pomôcky pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny a vybavenie interiéru nemocnice. Podpora nemocničných oddelení a spoločných priestorov DFN predstavovala:

 • 21 lavičiek do nemocničných čakární
 • 5 ks pulzných oximetrov s  príslušenstvom
 • 1 ks prenosný multiparametrický pacientský monitor
 • 4 ks závesné germicídne žiariče
 • 8 ks prístrojov na ohrievanie a zvlhčovanie kyslíka s príslušenstvom

 „Svetielko pomoci je partnerom detí, rodičov a nemocnice, na ktorého sa je možné obrátiť v ťažkých chvíľach. Od svojho vzniku pomáha vážne chorým deťom a ich rodičom aj v Detskej fakultnej nemocnici Košic, uviedla dnes riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach MUDr. Jaroslava Feketeová. Za 15 rokov fungovania Svetielka mohli detskí pacienti a ich rodičia využívať možnosti sociálnej a psychologickej podpory, ubytovania rodičov, individuálnej prepravy detí a služieb mobilného hospicu, čo vnímame zo strany vedenia nemocnice ako kľúčový support popri medicínskom manažmente a náročnej liečbe detí so závažnými diagnózami v DFN,“ dodalaPre košickú detskú nemocnicu, ktorá je koncovým zdravotníckym zariadením pre celý región východného Slovenska. Vďaka projektu sa vylepší predovšetkým prístrojové vybavenie Oddelenia detskej onkológie a hematológie a Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN.

 Aktivity pre detských pacientov, ich rodičov i súrodencov, sa vďaka podpore a dlhoročnej spolupráci s Ligou proti rakovine mohli vykonávať v priestoroch jej košického Centra pomoci. Konali sa tam canisterapie, rôzne tvorivé činnosti, kreatívne kurzy a terapeutické stretnutia v rámci podporných intervencií pre rodiny. „Spolupráca so Svetielkom pomoci trvá už niekoľko rokov, vzájomne sa podporujeme a pomáhame si. Len pripomeniem, že Liga proti rakovine vlastní byt v blízkosti detskej onkológie, kde môžu bezplatne bývať rodičia, pokiaľ sú z iného mesta a majú hospitalizované choré dieťa. Tento byt spravuje Svetielko pomoci. Zároveň je Svetielko pomoci organizáciou, ktorú Liga proti rakovine každoročne podporuje finančným výťažkom z verejnej zbierky Deň narcisov,“ uviedla Ing. Ľubica Slatina, programová a projektová manažérka Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach.

Svetielko pomoci vydalo v rámci projektu  aj štyri užitočné informačné publikácie. Určené sú pre rodiny s dieťaťom v liečbe, po liečbe, alebo v terminálnom štádiu. Všetky sú v tlačenej podobe a tiež dostupné na webovej stránke organizácie:

 • Manažment a zvládanie symptómov v domácej hospicovej starostlivosti
 • Na konci cesty I.
 • Na konci cesty II.
 • Sociálny sprievodca pre rodiny s dieťaťom v onkologickej liečbe

Projektový tím Ukrajina

Interným projektovým manažérom a zodpovednou za riadenie projektu je na ukrajinskej strane doc. MUDr. Oľga Pushkarenko. Projekt podľa nej umožnil zakúpiť najnovší biochemický analyzátor, venovizor a modernú súpravu na laryngoskopiu pre Detskú klinickú nemocnicu v meste Užhorod. Podľa nemocnice, doteraz bolo na tomto novom zariadení vykonaných už viac ako 600 manipulácií.

Medzi výsledky implementácie projektu patril aj nákup zdravotníckeho materiálu pre Regionálnu detskú nemocnicu v Mukačeve. Získala najnovší hematologický analyzátor, súbor najnovších neurochirurgických nástrojov na chirurgické zákroky na mozgu a moderný laboratórno-diagnostický cytologický systém CYTOSPIN 4, určený na včasnú diagnostiku nádorových buniek a recidívu onkopatológií. Vyšetrených na ňom už bolo 20 detí s rakovinou. K pozoruhodným výsledky projektu patrí vznik komplexného rehabilitačného programu pre deti s rakovinou v zariadení „Malyatko“. Počas leta sa tam akcie Detské prázdniny zúčastnilo viac ako 20 detí s rodinami. Počas týchto prázdnin boli odovzdané prostriedky na arteterapiu – hrnčiarsky kruh, stolíky na pieskovú terapiu, hračky, hracie sady, spoločenské hry a knihy pre deti.

Vytvorenie rehabilitačného programu v Zakarpatskom regionálnom detskom sanatóriu „Malyatko“ považuje ukrajinská strana za mimoriadne významný výsledok projektu. „Podarilo sa nám vytvoriť multidisciplinárny tím a vyvinúť komplexný rehabilitačný program pre deti s rakovinou. Je to prvá a zatiaľ  jediná jednotka v Zakarpatsku,  zameraná na onkologickú rehabilitáciu detí v štádiu stabilnej remisie. Tím je zložený z hematológa, pediatra, špecialistu na liečebnú rehabilitáciu, psychológa, učiteľa a sociálnych pracovníkov,“ konštatovala doc. MUDr. Oľga Pushkarenko. Ako dodala: „Je to vôbec prvýkrát, čo sa na Zakarpatsku realizuje moderný projekt, ktorý spĺňa globálne požiadavky programu liečebnej, psychologickej a sociálnej rehabilitácie detí s rakovinou.“

Medzi výsledky projektu však patria aj vedecké a informačné aktivity: „Považovali za dôležité komunikovať informácie a oboznamovať verejnosť s hlavnými prejavmi onkopatológie u detí udržiavaním stránky na FB, video prezentáciami a publikovaním informácií v médiách. Výsledky projektu sme publikovali aj na dvoch svetových kongresoch formou abstraktov a v odborných časopisoch,“ spresnila doc. O. Pushakrenko.

Podrobnosti o jednotlivých prístrojoch (foto, video) a rehabilitačno programe sú dostupné na stránke ukrajinskej verejnej organizácie https://www.facebook.com/RadaZachystuPrav a na stránke projektu https://www.facebook.com/JIQL.huskroua.eni.cbc

Informácie o projekte v skratke:

Názov projektu:

Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji

Partneri projektu:

Slovensko:  SVETIELKO POMOCI n.o.

Ukrajina: Рада захисту прав пацієнтів та медпрацівників (Rada ochrany práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov)

Trvanie projektu:

 1. november 2019 – 31. október 2021

Projekt skvalitní zdravotnú, rehabilitačnú, sociálnu a psychosociálnu pomoc deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám. Vylepší infraštruktúru zdravotníckych a sociálnych služieb v Zakarpatskej časti Ukrajiny, umožní výmenu skúseností oboch partnerských organizácií a implementáciu know-how špecialistov zo Slovenska a ďalších krajín EÚ.

Výška príspevku EÚ: 295 316,56 EUR

 • Celková suma projektu: 328 129,52 EUR
 • Suma projektu slovenský partner: 149 435,72 EUR
 • Suma projektu ukrajinský partner: 178 693,80 EUR

Kontakty pre viac informácií:

Miroslava Hunčíková, riaditeľka n. o. Svetielko pomoci

tel.: +421 903 821 676

e-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk

Katarína Margetinová, manažérka projektu

tel.: +421 918 351 938

e-mail: projekt.manazer@svetielkopomoci.sk

Viera Horniaková, PR manažérka

tel.: +421 905 282 188

e-mail: projekt.pr@svetielkopomoci.sk

www.svetielkopomoci.sk

projekt@svetielkopomoci.sk

www.facebook.com/JIQL.huskroua.eni.cbc

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore