Tlačové správy

„Pomôžme si vzájomne, posuňme sa medzi bordové okresy“ – vyhlasuje iniciatívu manažment štvorhviezdičkového Hotela Karpatia v Humennom

Cestovný ruch je značne postihnutý na celom Slovensku už vyše roka a pol.

Mesto Humenné je aktuálne zaradené do III. stupňa ohrozenia. Nálepka čierneho okresu spôsobuje vážne ekonomické problémy všetkým hotelovým a gastro prevádzkam, ktoré musia byť uzavreté do odvolania. Samozrejme, má to dopad na zamestnávateľov ako i zamestnancov.

Na základe algoritmu pre výpočet okresného skóre podľa COVID automatu na Slovensku /COVID automat na Slovensku – Koronavírus a Slovensko (gov.sk)/:

Zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov veku v úrovni nad 55% upravuje stupeň Covid Automat o 1 stupeň nadol za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb. Prvá úprava smerom nadol nastáva pri 65% plnej zaočkovanosti tejto populácie.

Práve preto prišiel manažment hotela s iniciatívou „Pomôžme si vzájomne, posuňme sa medzi bordové okresy“. Táto výzva patrí všetkým nezaočkovaným obyvateľom nad 50 rokov s trvalým pobytom v okrese Humenné. Hotel Karpatia**** v Humennom ponúka 20 eur zľavu na svoje hotelové a gastro služby každému

50+ ročnému obyvateľovi, ktorý sa preukáže potvrdením, že sa dal zaočkovať v termíne od 5. 11. 2021 do 30. 11. 2021 a tým  pomohol nie len sebe, svojím blízkym a priateľom ale aj  celému okresu.

Nakoľko v čiernej fáze  môže hotel poskytovať služby len vo výrazne obmedzenom rozsahu, platnosť 20 eur zľavy bude možné čerpať ešte tri mesiace po znížení stupňa ohrozenia podľa COVID automatu.“, dodáva Róbert Dostal, manažér hotela.

Táto iniciatíva vznikla za účelom, aby hotelové a gastro prevádzky v okrese mohli naďalej poskytovať služby a vrátili sa aspoň trochu k normálnemu fungovaniu.

V prípade otázok kontaktujte:

Róbert Dostal

Tel: 0902 355 009

Mail: manager@hotelkarpatia.sk

Hotel Karpatia****

Čsl. armáda 26

066 01 Humenné

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore