Tlačové správy

Stanovisko UPJŠ k protestu proti novele VŠ zákona

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenia jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ plne podporujú protest za zachovanie akademickej samosprávy na slovenských vysokých školách a odmietajú pokusy o ich ovplyvňovanie. Študenti a zamestnanci univerzity sa preto zapájajú do zverejnenej petície (STU, UK, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov) odmietajúcej predloženú novelu vysokoškolského zákona a podporujúcej zmysluplné reformy.

K avizovanému „Zodpovednému protestu za slobodné univerzity“ plánovaného na 16.11.2021 v Bratislave sa vzhľadom na výrazné zhoršenie epidemickej situácie symbolicky pripája aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasťou zapojenia sa do protestu je aj oslovenie širokej verejnosti rektorom UPJŠ, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

„Na diskusii o reforme vzdelávania pána predsedu vlády SR so študentmi UPJŠ dňa 3.11.2021 sme upozornili, že každá reforma, akonáhle bude obsahovať prvky a  snahu o zásah do autonómie vysokých škôl, prirodzene vyvolá odpor a odmietnutie aj pozitívnych návrhov. Navrhovaný mechanizmus voľby rektora, kompetenčná disharmónia medzi akademickým senátom a správnou radou univerzity vyžadujú ďalší dialóg a sú  legitímnym dôvodom na taký intenzívny protest. Akademická samospráva, autonómia a akademická sloboda sú pre nás najvyššie hodnoty  Novembra 1989 a preto  náš protest  je sprevádzaný mottom „Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou“ povedal k protestu rektor UPJŠ, prof. Sovák.

Celé stanovisko rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dostupné na webstránke UPJŠ a sociálnych sieťach.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore