Tlačové správy

Košické televízne štúdio pripravilo dokumentárny film „Kanonici bieleho rúcha“ k aktuálnemu 900. výročiu vzniku Rádu premonštrátov

Vo vianočnú noc uplynie presne deväť storočí od chvíle, kedy z francúzskeho mestečka Prémontré vzišla nová rehoľa, ktorú aj dnes stretneme vo všetkých končinách sveta. Rád premonštrátov založil vynikajúci kazateľ, neskorší arcibiskup, sv. Norbert. Rozmach Rádu poukazoval na obľubu Norbertovej myšlienky u významných šľachticov a panovníkov európskych krajín. Približne od polovice 12. storočia obývajú premonštráti aj územie dnešného Slovenska.

V roku 900. jubilea pripravil kreatívny tím televízneho štúdia RTVS Košice pod vedením režisérky Silvie Košťovej dokumentárny film s názvom Kanonici bieleho rúcha. Film predstaví divákom dejiny Rádu premonštrátov na Slovensku a prostredníctvom atraktívnych hraných scén priblíži najdôležitejšie okamihy rádovej histórie. „Počas leta sme s výrobným tímom prežili krásny čas plný stretnutí so zaujímavými osobnosťami, ktoré sa vo filme objavia. Boli to síce náročné dni, ale odniesli sme si z nich úžasné zážitky a dojmy, ktoré v nás budú ešte veľmi dlho rezonovať,“ uviedla režisérka Silvia Košťová. Tvorcom sa v dokumente podarilo na krátkej ploche predstaviť najdôležitejšie okamihy dejín rehole. Okrem jediného premonštrátskeho opáta na Slovensku sa v ňom diváci stretnú s opátom strahovského kláštora, v ktorom spočívajú ostatky zakladateľa rehole sv. Norberta, či s generálnou predstavenou Kongregácie sestier premonštrátok.

Je to jedinečné dielo, za ktoré sme nesmierne vďační. Naša vďaka patrí režisérke dokumentu a jej výrobnému tímu a taktiež celej RTVS na čele s generálnym riaditeľom Jaroslavom Rezníkom a riaditeľom košického štúdia RTVS Jozefom Puchalom. Veľmi si ceníme, že našli priestor a ochotu venovať sa práve nám a obzvlášť v tomto pre nás tak významnom čase,“ doplnil jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem. Zaujímavosťou je, že popri jedinej profesionálnej herečke (Anikó Vargová) sa na hraných scénach podieľali výlučne premonštráti, učitelia, študenti a absolventi Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach. „Veľmi sa teším z toho, že samotní premonštráti vzali výrobu filmu za svoju a pristúpili k nej veľmi iniciatívne. Som rada, že sme mohli tento čas prežiť spoločne a vďaka tomuto dielu sprostredkovať ich zaujímavé dejiny širokej verejnosti,“ dodala Silvia Košťová.

K tvorbe filmu prispeli Slovenský národný archív v Bratislave, Východoslovenská galéria v Košiciach, Biskupský úrad v Rožňave, Kráľovská kanónia premonštrátov na Strahove, Kongregácia sestier premonštrátok, Center for Norbertine Studies z USA a významným vkladom tiež cirkevný historik prof. Peter Zubko.

Film Kanonici bieleho rúcha uvedie RTVS v premiére na Štedrý deň o 9.05 hod. na Dvojke a v repríze bezprostredne po Polnočnej sv. omši z Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Jasove  na Jednotke.

tím TV publicistiky RTVS – košické štúdio

   

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore