Tlačové správy

Prevencia onkologických ochorení

„Prevencia onkologických ochorení v štyroch nemocniciach štyroch štátov“ pod týmto názvom sa podarilo maďarskej nemocnici v Kisvárde, Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, rumunskej nemocnici v Carei  a ukrajinskej nemocnici v Mizhgirya získať podporu z Európskej únie v rámci programu ENI.

Zvyšujúci sa počet onkologických pacientov na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách  je dôvodom, prečo má aj naša nemocnica upriamiť pozornosť na možnosti, ako môžeme predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení. Spoločnou témou tohto projektu je záujem riešiť spoločnú problematiku onkologických ochorení najmä však so zameraním na rakovinu prsníka.

Na  Slovensku pribudne každoročne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice.

V rámci tohto projektu naša nemocnica zvýšila kvalitu poskytnutých vyšetrovacích postupov pri predchádzaní rakoviny prsníka zakúpením nového mamografu ako aj kvalitného ultrazvuku. Zároveň v rámci projektu došlo k rekonštrukcií rádiologického oddelenia. Nové prístroje znížia rádiologickú záťaž pre pacientov, umožnia rýchlejšiu  a presnejšiu diagnostiku nádorových ochorení a zvýšia úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom regióne.

  • Názov projektu: Prevention of cancer in four hospitals across four countries
  • ID: HUSKROUA/1702/8.2/0086
  • Partner projektu: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovsky Chlmec
  • Program: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
  • Začiatok projektu: 15.7.2020
  • Ukončenie realizácie projektu: 14.2.2022
  • Celkový rozpočet projektu: 1 035 603,74 EUR
  • Finančný príspevok z EÚ: 932 043,34 EUR
  • Rozpočet partnera: 266 005,01
  • Finančný príspevok z EÚ partnera:

www.huskroua-cbc.eu

Gabriel Kiss, konateľ / CEO

Central European Development Solutions CEDS, s.r.o.

Humenská 3

040 11 Košice

mob.: +421 903 655 999

e-mail: ceds@ceds.info

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore