Aktuality

Fotoreportér Viktor Zamborský jubiloval

Prešov. V piatok 25. februára oslávil životné jubileum – šesťdesiate piate narodeniny – fotoreportér, novinár a športovec Viktor Zamborský.

Fotoreportér Viktor Zamborský pri každodennej práci

Práci fotoreportéra sa venuje od roku 1979, vypracoval sa na uznávaného fotografa, majstra športovej fotografie.

Neúnavne propaguje mesto Prešov v rôznych periodikách, publikáciách, tlačových agentúrach aj na webových stránkach. Veľkú hodnotu majú jeho reportážne fotografie, v ktorých sa prejavuje jeho pohotovosť, originalita i umelecké cítenie. Mal už aj viacero výstav.
S fotoaparátom nechýba takmer na žiadnom športovom podujatí v Prešove, ale ani na iných významných udalostiach a podujatiach. Jeho snímky sú kronikou pestrého života v metropole Šariša. Medzi jeho hobby patrí i zbieranie fotoaparátov.
Je dlhoročným členom Slovenského syndikátu novinárov, aktívne pracuje v regionálnej organizácii SSN v Prešove, je predsedom jej kontrolno-revíznej komisie. Chodí na besedy medzi študentov, výdatne pomáha pri organizovaní obľúbenej výstavy novinárskej fotografie Prešov Paparazzi, novinárskych kolkov a ďalších podujatí.
Viktor Zamborský sa už viac rokov venuje potápaniu, samozrejme s fotoaparátom v ruke. Absolvoval už vyše 330 ponorov, najhlbší bol 55 metrov, najdlhší ponor trval 75 minút. Pod vodnou hladinou ho najviac fascinuje symbióza flóry a fauny.
Zamborský si prevzal v roku 2012 Cenu primátora mesta Prešov, v roku 2017 bol ocenený Klubom fair-play Slovenského olympijského výboru a dostal futbalovú Cenu fair-play MUDr. Ivana Chodáka.
Ján Jacoš, RO SSN Prešov

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore