Aktuality

Berliozova Fantastická pod taktovkou Kaspara Zehndera

Popredný švajčiarsky dirigent a flautista povedie orchester Štátnej filharmónie Košice na koncerte DUKAS – JOLIVET – BERLIOZ. Za najlepšie momenty pripravovaného programu považuje revolučný zvuk orchestra v Berliozovej Fantastickej symfónii, desivý trillerový začiatok Dukasovho Čarodejníkovho učňa a Jolivetov chladný oheň hudby”. Sólistkou večera bude oceňovaná česká flautistka Sylvie Schelingerová. Vo štvrtok 17. marca 2022 o 19:00 v Dome umenia.  

Fantastická symfónia Hectora Berlioza je medzníkom vo vývoji svetovej symfonickej tvorby, skladateľ ňou založil nový myšlienkový smer. Vytvoril tzv. programovú symfóniu – tá podriaďuje hudobné stvárnenie mimohudobnému obsahu, ktorým môže byť príbeh, predstava alebo myšlienka. Dielo má podtitul Epizódy z umelcovho života a bolo inšpirované skladateľovou láskou k herečke Harriet Smithsonovej. Berlioz hudobne spracoval romantické a fantazijné umelecké predstavy v majstrovskej, pestrofarebnej inštrumentácii a v precízne štrukturovaných symfonických obrazoch. Hudba odráža duševné poryvy umelca podliehajúceho vidinám neopätovanej lásky.

Flauta v inom svetle

Skladby Andrého Joliveta na čele s jeho Koncertom pre flautu sú základom flautového repertoáru 20. storočia. Joliveta zvuk flauty fascinoval, považoval ho za akýsi „dych života“ a spájal si ho s ilúziou pradávnych, predhistorických čias. Koncert pre flautu a orchester č. 1 približuje sólistka večera Sylvie Schelingerová: „Není to typický romantický koncert s flétnou, která byla vždy považována za melodický a zpěvný nástroj. André Jolivet a ještě dříve Edgar Varèse představují flétnu v úplně jiném světle. Již od mala jsem milovala nahrávku v podání francouzského flétnisty Jean-Pierre Rampala a André Joliveta v roli dirigenta. Jsem moc ráda, že mám nyní možnost si tento koncert v Košicích zahrát. Moc se těším!

Paul Dukas je významnou osobnosťou novšej francúzskej hudby. Charakteristickým znakom jeho kompozícií je harmonické bohatstvo, nápaditosť a oslnivá inštrumentácia. Jeho nesporne najpopulárnejším dielom je symfonické scherzo z roku 1897 Čarodejníkov učeň na námet rovnomennej Goetheho balady.

Kaspar Zehnder o koncerte:

„Zvyčajne sa snažím čo najviac stotožniť s programom, ktorý dirigujem. Musím povedať, že hoci hráme čisto francúzsky program, diela sa od seba navzájom štylisticky výrazne líšia. V Berliozovej Fantastickej symfónii sa mi páči revolučný zvuk orchestra, bohatá inštrumentácia so štyrmi fagotmi, dvoma harfami a veľkým množstvom bicích nástrojov. Dojíma ma opilecká fantázia hlavného hrdinu – básnika, výsostne romantická téma a orchestrácia výrazne ovplyvnená klasickými zvukovými efektmi ako od Beethovena. Dukas pracuje s goetheovským kontextom pri pretavovaní Čarodejníkovho učňa do brilantnej orchestrálnej partitúry. Jeho písanie je oveľa romantickejšie, no prekvapivo znie ešte menej moderne než Berlioz. V tejto partitúre sa mi obzvlášť páčia groteskné fagotové momenty témy, ale aj desivý začiatok – je to ako triller. A na flautovom koncerte Joliveta obdivujem chladný oheň hudby vo všeobecnosti a priezračnú orchestráciu, ktorá je viac ako len doprovod, je skutočnou koncertantnou symfóniou.”

                                                Kaspar Zehnder

Sylvie Schelingerová

Koncert sa uskutoční v režime základ. Aj naďalej platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

_________________________________

Kontakt pre médiá:
Lucia Radzová, PR manažérka ŠfK
+ 421 918 802 101, lucia.radzova@sfk.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore