Tlačové správy

Nadia Rovderová: Fotofatal & Suzanne Pastor: Pastoral

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 6. 4. – 3. 7. 2022
  • Vernisáž výstavy: streda, 6. 4. 2022 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samospráv. kraja
  • Kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja uvádza premiérový medzinárodný výstavný projekt Nadia Rovderová: Fotofatal & Suzanne Pastor: Pastoral.

Výstava ako intermediálny dialóg fotografie, objektov a inštalácií v rôznych obsahových posolstvách dopĺňa prezentáciu súčasnej fotografie v stredoeurópskom kontexte a je prvou spoločnou prezentáciou autoriek na Slovensku. Vizuálna poézia Nadi Rovderovej (SK/CZ), evokujúca základné zložky psyché formou „fotografických malieb“ je konfrontovaná s objektmi a experimentami Suzanne Pastor (USA/CZ), ktorej diela vrstvia čas i priestor v trojrozmerných asamblážach, evokujúcich slobodu formy a materiálu.  Projekt je realizovaný v rámci dramaturgického cyklu výstav Dvojice.

 Američanka nemeckého pôvodu, žijúca v Prahe ‒ Suzanne Pastor, je multimediálna umelkyňa, fotografka, kurátorka, spoluzakladateľka a prvá riaditeľka Pražského domu fotografie. Autorka s humorom a nadhľadom medituje o živote, strávenom vo svete umenia, o hraniciach média fotografie, ale rovnako o svojich najbližších, či zmysle života v cykloch originálnych fotogramov, asambláží, fotografických kníh, objektov a inštalácií. Perfektne zvláda techniku, pri ktorej fotografiu kombinuje s inými materiálmi, často pri použití prehľadných fólií, či skla. Na interpretáciu „dolce vita“ nahliada z hľadiska psychológie, ktorú rovnako ako fotografiu študovala v USA.

Česko-Slovenka Nadia Rovderová je kurátorka, publicistika, fotografka, zakladateľka a majiteľka pražskej galérie Art In Box. Narodila sa a dospievala na Spiši, pod Tatrami, od r. 1989 žije a tvorí v Prahe. V expresívnych „fotomaľbách“ nachádza v zdanlivo všedných situáciách výnimočné, až takmer osudové podtexty: výstupné diela evokujú základné zložky psyché podľa psychoanalytika C. G. Junga. Fotografiu používa ako prostriedok skúmania vlastnej i spoločenskej identity – ako svoj intímny obrazový denník, rodinnú, či dejinnú kroniku. V jej tvorbe sa zároveň odráža vývoj fotografického média od analógovej čierno-bielej a farebnej fotografie cez digitálne farebné snímky až po experimenty so skenerom, či s virtuálnou fotografiou (FB, Inst).

ℹ️  Viac informácií:            www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:

Facebook, Instagram, YouTube

O autorkách

Suzanne Pastor

 „Mám v sebe zvedavosť, či potrebu experimentovať s dvojrozmernosťou fotografickej tlače. Použitie sekvenčných snímkov, vrstiev, poskladaných takmer ako v knihe, je nesmierne mocný nástroj… vrstvenie času a priestoru v trojrozmerných asamblážach poskytuje ďalšiu slobodu formy a materiálu, slobodu, tak dôležitú pre sochára…“ [S. Pastor, Praha, 2008]

 Suzanne Pastor (*1952, Chicago, USA), Američanka nemeckého pôvodu, od r. 1990 žije v Prahe.

Vystavovala po celom svete, jej diela sú v mnohých súkromných a verejných zbierkach ako Múzeum Ludwig v Kolíne / DE , Brooklyn Museum of Art / USA, Museum of Photography / Izrael, Museum of Contemporary Photography a School of Art Institute, Chicago / USA, Moravská galéria v Brne / CZ, Musée Réattu  v Arles / FR, a iné. Pastor bola spoluzakladateľkou a prvou riaditeľkou Pražského domu fotografie, realizovala mnoho workshopov (fotografia v tretej dimenzii) po celej Európe. Preložila a napísala množstvo článkov a prednášok o Bauhause a fotografii, o nemeckej fotografii v dobe moderny, o feministickej a českej avantgardnej fotografii. Je tiež zberateľkou českej fotografie a fotografických kníh. Ako autorka je známa trojrozmerným prístupom k fotografii, najmä svojimi sklenenými knihami ‒ plastikami, ktoré skúmajú kombinácie textu a obrazu, vrstvenie pamäte, sekvencovanie. Fotografie nenápadného poetického surrealistického charakteru sú ručne kolorované, trhané, vrstvené, skladané, pribíjané alebo kombinované s fragmentmi fotografií z 19. storočia, fragmentmi textu alebo inými predmetmi. Osobitý prístup k fotografii bol ovplyvnený jej prácou s múzeami a galériami, konkrétne používaním materiálov súvisiacich s „balením“ a prezentáciou fotografie ako komodity, vrátane skla, matných dosiek, rámov, chirurgických pások a textov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Pastor

 Nadia Rovderová

„Myslím si, že umenie nepochádza z nás. To pravé umenie pochádza zo sfér kolektívneho nevedomia, tak, ako ho definoval C. G. Jung. Autor je prijímač, signály ďalej zhmotňuje a sprostredkuje prostredníctvom svojej intuície, vnímavosti,  zručnosti. Umenie tak potom rezonuje len na určitej úrovni citlivosti u autora i diváka.“  [N. Rovderová, Praha, 2022]

Nadia Rovderová (*1971, Poprad, SK) vystavovala na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Japonsku a v iných krajinách. Jej fotografická tvorba nadväzuje na záľubu v maľbe – vznikajú originálne foto-obrazy, ktoré reflektujú ľudské vzťahy, podprahové vnímanie, či záhady psychológie. Do extrému rozvíja hru s “chybou” vo fotografii: expirované filmy, zväčšovanie malých detailov snímaných mobilom do veľkých formátov, experimenty s virtuálnou realitou. V r. 2020 uviedla autorskú výstavu Fotofatal v centre súčasného umenia DOX v Prahe. Projekt Fotofatal je kontinuálny subjektívny a intímny denník autorky. Po prvý krát bol predstavený v r. 1999 kurátorkou Luciou Benickou na výstave O sebe v rámci cyklu Nové mená v súčasnej slovenskej fotografii na výstavách v pražskom paláci Akropolis a v popradskom Dome fotografie. Popri svojej vlastnej tvorbe, publicistike a kurátorstve sa venuje galeristike – založila a vlastní pražskú galériu Art In Box. Je autorkou, či spoluautorkou niekoľkých monografií a publikácií o výtvarnom umení a fotografii.

https://www.rovderova.com/

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore