Tlačové správy

Nech kvitnú kvety nádeje

Občianske združenia K-art a  Podvihorlatská paleta pri príležitosti blížiaceho sa Dňa narcisov usporiadajú 25. apríla 2022 v Košiciach vo Výmenníku Obrody výstavu, predstavujúcu prierez z uplynulých 10 ročníkov tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili v Humennom pod názvom Nech kvitnú kvety nádeje.

Liga proti rakovine SR Deň narcisov prvý krát usporiadala v roku 1997 v rámci Európskeho týždňa proti rakovine. Táto charitatívna zbierka na pomoc ľuďom s onkologickou diagnózou sa veľmi rýchlo rozšírila po celom Slovensku. V Humennom sa k nej pridali Spoločnosť klinickej onkológie, Únia žien, samospráva, školy a niekoľko občianskych združení, ktoré spoločnými silami sa zamerali na zbierku, ale aj na zviditeľnenie tohto dňa rôznymi aktivitami a umeleckými programami.

Občianske združenie Podvihorlatská paleta sa pripojilo organizovaním tvorivých dielní, ktorých pôvodný zámerom bolo ponúknuť onkologickým pacientom výtvarné aktivity ako relaxačný program. Pozvanie na tieto tvorivé dielne prijali  výtvarníci i osobnosti mesta a to nielen z Humenného, ale aj zo širšieho okolia, ba i zo zahraničia.  Organizátorov záujem, pozitívna atmosféra i výsledok povzbudili a tak v tejto aktivite pokračovali. V tomto roku sa uskutočňuje 10. ročník. Z vytvorených diel vznikla kolekcia, ktorá sa vydala svojou výstavnou cestou,  narcismi – jarnými kvetmi nádeje šíri potešenie a zároveň aj odkaz Dňa narcisov – empatiu s ľuďmi bojujúcimi onkologickými ochoreniami a pripomína význam prevencie pre včasné diagnostikovanie a liečbu.

Počas uplynulých rokov sa uskutočnilo 17 výstav na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Po dvoch rokoch covidových obmedzení, kedy sa táto aktivita sústredila do virtuálneho priestoru, kde sa zapojili umelci zo 6 krajín) a pripravujeme na 10. tvorivú dielňu v Humennom, ktorá sa uskutoční 28. apríla.

Výstava v Košiciach potrvá do 5. mája 2022.

Anna Šimkuličová, autorka projektu

Kontakt:

e-mail: annasimhe@gmail.com

tel. 0915 300 671

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore