Tlačové správy

Košické dni súkromného práva IV.

Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením Košické dni súkromného práva zorganizovala štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Košické dni súkromného práva IV. realizovanej v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“. Konferencia bude prebiehať 15. – 17. júna 2022 v priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach.

Štvrtého ročníka Košických dní súkromného práva sa zúčastní viac ako sto domácich    a zahraničných účastníkov z akademických inštitúcií, súdov, prokuratúry a stavovských organizácií.

Konferenciu slávnostne otvorí prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Hosťom a účastníkom sa v úvode prihovorí rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., predseda Ústavného súdu SR JUDr. Ivan Fiačan, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a za Univerzitu Palackého v Olomouci prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Program konferencie bude pokračovať vystúpením JUDr. Jána Šikutu, PhD., prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc., prof. JUDr. Ivo Teleca, CSc., prof. JUDr. Martina Boháčka, CSc., JUDr. Renáty Šínovej, PhD., doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., JUDr. Mariana Ďuranu, PhD. a doc. JUDr. Petra Molnára, PhD.

Vo štvrtok 16. júna 2022 bude prezentácia príspevkov rozdelená do jednotlivých sekcií, v ktorých odznejú prednášky z občianskeho práva hmotného a rodinného práva, civilného práva procesného a práva duševného vlastníctva. Pre účastníkov konferencie je pripravený aj kultúrny program v podobe návštevy divadelného predstavenia Vojvodkyňa z Chicaga v Štátnom divadle Košice.

Štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie sa spája aj s významným životným jubileom vysokoškolského pedagóga, advokáta a významnej osobnosti právnej vedy na Slovensku aj v zahraničí, prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., ktorý v septembri 2021 oslávil 70 rokov. Na oficiálnom webe Košických dní súkromného práva môžu účastníci konferencie, príslušníci akademickej obce a široká verejnosť pridať blahoželanie pánovi profesorovi.

“Vážený pán profesor, ďakujeme za podporu a múdrosť, ktorou nás obdarúvate, a k významnému životnému jubileu prajeme zo srdca všetko najlepšie!” zaželal pánovi profesorovi Vojčíkovi kolektív Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

e-mail: laura.holanova@upjs.sk

tel.: +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

web: https://kdsp.sk/

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore