Košice

Prehľad podujatí 25. týždeň – 17.06.2022

STREDA                  Nadácia Volkswagen Slovakia

22. júna                   Základná škola (ZŠ), Drábova 3, Košice

9:30                          Téma TB:

Inkluzívne vzdelávanie s názvom Škola, ktorá rešpektuje jedinečnosť  všetkých detí, bez rozdielu – potreba a ciele inkluzívneho vzdelávania z viacerých pohľadov – pedagógovia, odborná verejnosť, rodičia.

                                  Hostia TB:

 •                          Ľubomíra Repáňová – projektová manažérka Nadácia Volkswagen Slovakia
 •                          Annamária Kmiťová – riaditeľka ZŠ Drábova 3
 •                         Jaroslav Polaček – primátor mesta Košice ako zástupca zriaďovateľa inkluzívnej školy
 •                          Mária Baltesová – špeciálna pedagogička, členka školského podporného inkluzívneho tímu
 •                          Mirka Kralčaková – mamička zdravotne znevýhodneného syna Peťka
 •                          Lenka Michálik Holečková – Nadácia Volkswagen Slovakia

Počas TB oficiálne vyhlásime prvý Deň inklúzie, ktorý bude 22. júna roku 2022.

ZŠ Drábova 3 Košice je prvou podporenou školou Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá získala ako jedna z 2-och škôl na Slovensku finančnú podporu z grantového programu Naša inkluzívna škola a začala prospešnú tvorbu modulu inkluzívneho vzdelávania. Ide o pozitívny príklad z praxe, kedy vďaka ľudskému úsiliu jednotlivcov a finančnej podpore grantového programu sú na tejto ZŠ vytvorené podmienky na vzdelávanie pre všetky deti – aj tie, ktoré sa nachádzajú v určitom riziku, ako napr. zdravotné či sociálno-ekonomické znevýhodnenie, náročná situácia v rodine alebo akákoľvek iná odlišnosť, ktorá si vyžaduje empatický prístup k dieťaťu, jeho rodine aj ostatným spolužiakom.

Po ukončení TB bude komentovaná interaktívna prehliadka školy – ukážka terapeutickej a senzorickej miestnosti so špeciálnymi interaktívnymi pomôckami a ďalších priestorov školy, ktoré pomáhajú tvoriť inkluzívne prostredie. 

Účasť potvrdiť na:

zuzana.badinkova@kharisma.sk alebo 0944 124 403 – telefonát alebo sms

__________________________________________________________________________

STREDA                  SPŠ elektronická a  Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia 

22. júna                   Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

10:00                        Téma TB:

Slávnostná promócia absolventov Duálneho IT vzdelávania

                                   Hostia: 

 •                           Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja
 •                           Andreas Truls – Managing Director v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
 •                          Štefan Krištín – riaditeľ SPŠ elektrotechnická v Košiciach 
 •                           Martina Schusterová – Head of Dual Education
 •                           Branislav Hadár – Štátny inštitút odborného vzdelávania

Tento rok ukončí trojročné Duálne IT vzdelávanie celkovo 25 študentov, ktorí už majú isté pracovné miesto v najväčšej IT spoločnosti na východnom Slovensku. Duálne IT vzdelávanie je úspešne realizovaný projekt v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Košickým samosprávnym krajom ako zriaďovateľom školy.

Kontaktná osoba: 

Tomáš Bielik, DiS. Education Operation Manager at Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Email:  T.Bielik@t-systems.com Tel.: +421 914 360 362

_______________________________________________________________________

STREDA                Štátne divadlo Košice (ŠDKE) a Arcidiecézne charita Košice  

22. júna                 pred Dómom sv. Alžbety – severný roh pri hlavnom vchode, Hlavná

14:30                      Téma TB:

Benefičný koncert pre Ukrajinu, na ktorom zaznie v nedeľu 26. júna 2022      o 20:30 hod. v Dóme sv. Alžbety 3. symfónia Henryka Góreckého.

                                Hostia TB:

 •                         Ondrej Šoth – generálny riaditeľ ŠDKE
 •                         Cyril Korpesio – riaditeľ Arcidiecéznej charity
 •                         Roland Khern Tóth – riaditeľ Opery ŠDKE

____________________________________________________________________

INÉ

RADOSTNÁ  KARIČKA

Štvrtok 23. júna 2022 o 17:00 hod, Hlavná ul. Košice, ImmaculataRadostná karička parchovianska, ktorá je zapísaná do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podujatie s  pokusom o 8. ustanovujúci slovenský rekord tentoraz vychádzajúci zo špeciality parchovianskej karičky: Počet „fazuliek“ – elipsovitých tanečných útvarov –  vytvorených tanečníkmi.Veľká tancovačka otvára jubilejný 40. ročník Cassovia Folkfestu.  Karičku 2022 sa chystá zatancovať asi 700 ľudí, medzi nimi aj 90 tanečníkov z Poľska. Maďarska a Česka.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 KREATÍVNY  TÁBOR

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila pre rodiny s deťmi prvý turnus týždenného edukačno-kreatívneho tábora, ktorý sa uskutoční v termíne: 18. 7. – 22. 7. 2022. 

Doba trvania: pondelok – piatok, 9.00 – 16.00. Účastnícky poplatok: 100 € / osoba (v cene zahrnuté: lektori, vstupy, propagačný a výtvarný materiál, obed a občerstvenie). Určené pre deti od 6 do 15 rokov.

Rezervácie a informácie:

0948 882719, projekty@gus.sk

Program:

Výtvarné workshopy (Tvorivé dielne a asociačné tvorenie v rámci pedagogických techník rozvoja osobnosti); Exkurzie; Stretnutie s umelcami, tvorivé dielne vedené umelcami; Hudba, tanec, film, divadlo; Detská vernisáž – Pasovanie za galerijného Svišťa.

______________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  SSN

Členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) môžete zaplatiť v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ PALA RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu:

Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné uviesť, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

V prípade nominácií na ostatné ceny je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať.

V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

 1. Písaná žurnalistika
 2. Audiovizuálna žurnalistika
 3. Fotožurnalistika
 4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv(pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)
 5. Cena za transparentnosť(pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)
 6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára
 7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi

z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

______________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore