Tlačové správy

Zamestnanci UPJŠ v Košiciach počas celého júna chodili do práce na bicykli

Národná súťaž s názvom „Do práce na bicykli 2022“ bola vyhlásená Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súčinnosti s občianskym združením Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica ako organizačným a odborným garantom súťaže. Zapojiť sa mohli samosprávy, zamestnávatelia a ich zamestnanci v 2- až 4-členných tímoch. Cieľom súťaže bolo podporiť ekologické spôsoby mobility v mestách a ich rozvoj, vytváranie kvalitných a bezpečných podmienok na využívanie bicykla ako prepravného prostriedku v mestách a motivovať zamestnancov vo forme rôznych bonusov, aby uprednostnili dochádzanie do práce na bicykli pred prepravou motorovými vozidlami.

Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa do výzvy „Do práce na bicykli 2022“ zapojilo celkovo 18 tímov, ktorých členmi bolo 55 zamestnancov. Hoci bola súťaž najmä o bicyklovaní, zapojiť sa mohli aj zamestnanci dochádzajúci do práce verejnou dopravou alebo pešo, ktorí takisto prispeli k ušetreniu produkcie CO2 a pomohli vylepšiť celkové štatistiky univerzity. Registrovaní zamestnanci jazdili za svoj tím v období od 1. do 30. júna do práce a z práce na bicykli alebo využívali iný alternatívny ekologický spôsob prepravy, pričom si každý deň zapisovali výsledky do registračného systému na webovej stránke. Spolu bolo najazdených 4 035,67 km v počte 759 ciest z domu do práce a naopak. UPJŠ tak za mesiac jún ušetrila 1 569,50 kg CO2.

Dňa 7. júla 2022 v priestoroch univerzitnej kaviarne Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prebehlo záverečné vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien a diskusia zamestnancov na tému ekologických spôsobov dopravy. Kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. pochválil zamestnancov za iniciatívu a zapojenie sa do súťaže, odovzdal ceny zúčastneným zamestnancom v tombole a otvoril diskusiu. V úvode spoločnej diskusie sa súťažiacim prihovoril odborný asistent z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach Mgr. Dávid Kaško, PhD., ktorý priblížil zúčastneným obľúbené cyklotrasy na Slovensku a v Maďarsku. Hovorilo sa aj o úprave zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. marca 2022, ktorý ustanovuje práva a povinnosti cyklistov, vodičov motorových vozidiel a chodcov ako účastníkov cestnej premávky. Zamestnanci konštatovali, že sa plánujú do súťaže zapojiť aj budúci rok a uvítajú viac športových aktivít na UPJŠ.

„Univerzita má reálne predpoklady a už aj v minulosti to dokázala, že vie byť trvalou súčasťou pozitívnych zmien v osvete, výskume a praktických aplikáciách na výrazné zlepšenie klimatických podmienok. Zelenej mobilite a vytváraniu podmienok pre zamestnancov na eko dopravu do zamestnania sa venujeme už dlhšie. Máme rozpracovaný plán výstavby nových prístreškov pre bicykle a miest určených na ich údržbu a očistenie. Aktuálne sme na UPJŠ spustili dopravu medzi jednotlivými fakultami a pracoviskami prostredníctvom zdieľaných bicyklov. Zamestnanci a študenti môžu priniesť bicykle, ktoré už doma nevyužívajú, pre potreby zdieľanej dopravy na UPJŠ,“ vysvetlil RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

e-mail: laura.holanova@upjs.sk

tel.: +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore